0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
شعر زمان ما

معرفی، خرید و دانلود کتاب شعر زمان ما

نویسنده:
احمد شاملو
درباره شعر زمان ما

«لبانت به ظرافت شعر

شهوانی‌ترین بوسه‌ها را به شرمی چنان مبدل می‌کند

که جاندار غارنشین از آن سود می‌جوید

تا به‌صورت انسان درآید ...»

این آغاز شعر آیدا در آینه‌ی شاملوست. شاعری که بزرگ در شعر معاصر که اشعارش بخشی از زیباترین عاشقانه‌های ادبیات فارسی را تشکیل می‌دهد. شعر شاملو پیچ‌وخم زیادی دارد و شاملو حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته است. محمد حقوقی شاعر و منتقد ادبی کشورمان در کتاب شعر زمان ما شعر شاملو را تجزیه‌وتحلیل کرده است و از شاملو، روش‌هایش، ظرافت و ذوق شعر شعرش و بهترین اشعارش برای مخاطب نوشته است. این کتابی است که خواندنش لذت خواندن شعر شاملو را چند برابر می‌کند.

about book image

‌درباره‌ی کتاب شعر زمان ما- احمد شاملو اثر محمد حقوقی

مجموعه کتاب شعر زمان ما مجموعه‌ای است که در آن به‌نقد و تفسیر اشعار برجسته‌ترین شاعران معاصر کشورمان پرداخته‌شده است. انتشارات نگاه این مجموعه را برای آشنایی بیشتر مردم با شاعران نوین کشورمان تهیه‌کرده است. احمد شاملو اولین کتاب از این مجموعه است که تلاش شده کیفیت شعر شاملو و بهترین اشعار او در آن بررسی شود. محمد حقوقی که نوشتن این کتاب را بر عهده داشته بیان کرده است این کتاب را بر اساس مقاله‌ای تحت عنوان«از هوای تازه تا ققنوس» که سال‌ها پیش در جنگ اصفهان نوشته بود، نگاشته است. کتاب‌های مجموعه‌ی شعر زمان ما در سه بخش به شکل زیر نوشته‌شده‌اند:

بخش نخست: مقدمه (شامل همه‌ی جوانب کار شاعر)

بخش دوم: متن (شامل موفق‌ترین اشعار شاعر)

بخش سوم: مؤخره: (شامل تفسیر و تحلیل آثار مهم شاعر)

این تقسیم‌بندی باعث خواهد شد مخاطب در پایان مطالعه‌ی کتاب اطلاعات جامع و کافی از شاعر، شکل تفکر و بیان او و آثارش داشته باشد.

مروری بر فصل‌های کتاب شعر زمان ما- احمد شاملو

مقدمه

بخش اول- جوانب کار شاعر

شاملو و آفرینش شعر

معنی تنوع در شعر شاملو

حرکت شاملو از هوای تازه تا تشنه در دیس

عبور شاملو از سنگلاخ‌ها زبان

تعقیب لفظی و معنوی

دوزبازی با الفاظ

تتابع اضافات

طنین توخالی

طویل کردن جمله

آوردن صفات متوالی

داستان گونگی

رمانتیک واری

پرگویی و حشو

زائده‌ها و توضیح‌ها

واژه‌های بیگانه

سهل‌انگاری‌های دستوری و سستی کلام

وفور ترکیب‌های گوناگون

بی‌توجهی به وزن و توجه به قافیه

شروع و ختام شعر

تناسب تعابیر و تصاویر

پاره‌ها و سطرهای ناب

نحوه‌ی بیان از نظر ایجاز

میزان همخوانی با کلمات

شکل نهایی شعر یا تشکل

بخش دوم- موفق‌ترین اشعار شاعر

هوای تازه

مه

از زخم قلب آبایی

مرگ

نازلی

نمی‌رقصانم‌ات چون دودی آبی‌رنگ

مرغ باران

بودن

پریا

سرگذشت

باغ آینه

بر سنگ‌فرش

کیفر

ماهی

طرح

مرثیه‌ای برای مردگان دیگر

فریادی... و دیگر هیچ

شبانه

باران

لوح گور

از شهر سرد...

باغ آینه

 آغاز

شبانه

تکرار

سرود برای سپاس و پرستش

آیدا در آینه

پایتخت عطش

سخنی نیست..

من مرگ را ...

وصل

آیدا، درخت، خنجر و خاطره

شبانه‌ی 2

شبانه‌ی 3

شبانه‌ی 9

شبانه‌ی 10

شبانه

غزلی در نتوانستن

از مرگ من سخن گفتم

شکاف

از قفس

ققنوس در باران

سفر

سه سرود برای آفتاب

مرگ ناصری

مرثیه‌های خاک

مرثیه

هملت

تمثیل

شکفتن در مه

که زندانِ مرا بارو مباد..

صبوحی

سرود برای مرد روشن که به سایه رفت

ابراهیم در آتش

شبانه

در میدان

تعویذ

در سرمای درون

ازاین‌گونه مردن

محاق

درآمیختن

میلاد آنکه عاشقانه بر خاک مرد

دشنه در دیس

شبانه

گفتی که باد مرده ست...

فراقی

سِمیرُمی

ترانه‌ی آبی

از منظر

شبانه

درباره شعرهای...

شعر طرح

شعر سخنی نیست

شعر من مرگ را

شعر شبانه (دوستش میدارم...)

شعر غزلی در نتوانستن

شعر شبانه (اعترافی طولانی...)

شعر مرگ ناصری

شعر مرثیه

‌در بخشی از کتاب شعر زمان ما- احمد شاملو می‌خوانیم

شعر«سخنی نیست»چنین آغاز می‌شود:

چه بگویم؟ سخنی نیست.

همین وزد از سر امید نسیمی؛

لیک، تا زمزمه پی ساز کند.

در همه خلوت صحرا

به رهش

نارونی نیست

همچنان که می‌بینید مصراع‌های دوم و سوم و چهارم، تصویری است مؤکد و مستدل، به‌عنوان بیان علت برای دهد که در مصراع نخست به صورتی ساده بیان‌شده است:«نبودن سخن». به دلیل عدم موقعیت و لاجرم درماندگی در«چه گفتن».

لازم که سخن انگیزه همین خواهد و چه تصویری و تعبیری از این رساننده‌تر که وجود نسیم به اعتبار من و شماست. و گرفت کمک ما، که به اعتبار برگی و شاخه‌ای نیز. نسیم. در دامنه‌ی کوهستانی خلوت بی دنبال و بی درخت، و نشان بی هر شیئی قابل‌انعطاف در شمار دامن است. یعنی فاقد هر نوع واسطه‌ی وجودی است.

نسیم به امید ساز زمزمه‌ای می‌وزد. اما نارونی در راه آن نیست، اینجاست که معلوم می‌گردد تا چه حتی تصویر ارائه‌شده، مربوط مفهوم مصراع نخست تناسب دارد. زیرا شاعر نیز همچون نسیمء موقعیتی و واسطه‌ای همین طلبد. پس جنگ همین گوید:«سخنی نیست»: علت آن روشن است. یعنی در تا محیط و برای ک، و مگر گرفت اینکه وحشت و ترس اجازه‌ی سخن گفتن نمی‌دهد؟

پشت اول فروبسته

شب از دشنه و دشمن پر

به کچ اندیشی

خاموش

گذارد ست.

بام‌ها زیر فشار شب

کج

کوچه

از آمدورفت شب بدچشم سمج

خسته ست.

وحشت در شبی پر از دشنه و دشمن، و مربوط اشاره به خستگی کوچه، که درعین‌حال اشارتی به خستگی شاعر نیز همین تواند نگاه. آن‌هم در شبی تهی از عابر، شبی تار مربوط اول فروبسته‌اش، به‌خصوص در چشم شاملو، که دامن گاه از چشم‌اندازی تهی از آمیختگی مربوط دنبال سخنی به میان نمی‌آورد. و آیا کمک شروع یک دلیل برای نبودن سخن, کافی نیست؟! و باز:

چه بگویم؟ سخنی نیست.

در همه خلوت این شهر آوا

جز ز موشی که دراند کفنی نیست.

وندر این ظلمت جا

 جز سیانوحه‌ی شو مرده زنی نیست

ور نسیمی جنبد.

به رهش نشیند را، نارونی نیست

چه بگویم؟

سخنی نیست...

که پس از پاره‌های آرام مصراع‌های عمر، آهنگ سخن همراه مربوط زنگ قافیه‌ها تند همین شود: و همه ی تصویرها کوتاه و متوالی و کن وان و دلیل پشت دلیل برای نبودن سخن. و ناگزیر باز رسیدن به مصراع«حتی»:

و راستی را لازم سخنی نیست؟!... و چه سخنی از این گویاتر که شاعر بی همدرد و بی‌مخاطب و کمک این‌چنین به‌تناسب و به‌جا، از شبی دشمنبار سخن همین گوید.

‌درباره‌ی محمد حقوقی نویسنده‌ی کتاب شعر زمان ما- احمد شاملو

محمد حقوقی شاعر و منتقد ادبی متولد 1316 در اصفهان است. او  در اصفهان بزرگ شد و در سال 1337 به دانشسرای عالی رفت. او در این دانشسرا شاگرد کسانی همچون محمد معین، جلال‌الدین همایی و حسین عریضی بوده است. حقوقی در همین سال‌ها باکسانی چون منوچهر آتشی، بهرام صادقی، سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی آشنا شد و بعدها با همراهی هوشنگ گلشیری، فریدون مختاریان، محمد کلباسی و جلیل دوستخواه اولین هیئت تحریریه‌ی جُنگ اصفهان را تشکیل داد.

او در دهه‌ی چهل به مطالعه‌ی ادبیات معاصر در ایران مشغول شد و مقاله‌های « کی مرده؟ کی بجاست؟» و «از سرچشمه تا مصب» را درباره‌ی آسیب‌شناسی شعر معاصر نوشت.  او چندین مجموعه شعر نیز در کارنامه دارد که از میان آن‌ها می‌توان به مجموعه‌های «زوایا و مدارات»، «فصل‌های زمستانی»، «شرقی‌ها»، «گریزهای ناگریز»، «دالان‌های بلند عصر»، «گنجشک‌ها و گیلاس‌ها» و «از صدا تا سکوت» اشاره کرد. همچنین او چند کتاب برای مجموعه‌ی شعر زمان ما نوشته است که شامل نقد اشعار «مهدی اخوان ثالث»، «سهراب سپهری»، «فروغ فرخزاد» و «نیما یوشیج» است.

محمد حقوقی تیرماه سال 1388 در زادگاهش اصفهان درگذشت.

about book image

چرا باید کتاب شعر زمان ما- احمد شاملو را خواند؟

شعر و ادبیات معاصر اهمیت بسیار زیادی دارد. شاعرانی چون نیما، شاملو، اخوان و امثال آن‌ها فصل جدیدی در ادبیات ایران رقم‌زده‌اند که به‌اندازه‌ی شعر کهن ایران اهمیت دارد. اثر این شاعران از سویی دیگر به دلیل نزدیکی زمانی به ما عناصر اجتماعی، فرهنگی بسیار ملموسی دارد که باید بیشتر درباره‌ی آن‌‎ها حرف زد. هرکس به ادبیات و شعر علاقه‌مند است باید تلاش کند این فصل از تاریخ ادبیات ایران را نیز بخواند، بشناسد وسعی کند زوایای پنهان و کم‌تر دیده‌شده‌ی آن را نیز برای خود آشکار کند. خواندن کتابی مانند شعر زمان ما، خواننده را در درک اشعار شاملو یاری می‌کند.

کتاب شعر زمان ما- احمد شاملو در دسته‌ی کتاب‌های نقد ادبی  قرار دارد.

کتاب شعر زمان ما- احمد شاملو مناسب برای گروه سنی بزرگ‌سال است.

انتشارات نگاه  کتاب شعر زمان ما- احمد شاملو را عرضه کرده و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

تعداد صفحات نسخه‌ی چاپی کتاب 322 صفحه است که با مطالعه‌ی روزانه 20 دقیقه می‌توانید این کتاب را در 16 روز بخوانید.

کتاب شعر زمان ما- احمد شاملو جزو کتاب‌های حجیم و بلند با موضوع نقد ادبی  است. این کتاب برای افرادی که وقت بیشتری برای مطالعه دارند و می‌خواهند در زمینه‌ی  نقد ادبی  زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص دهند انتخاب مناسبی است.

آنچه در بالا خواندید بررسی و نقد کتاب شعر زمان ما- احمد شاملو اثر محمد حقوقی بود.خرید و دانلود این اثر در همین صفحه امکان‌پذیر است. برای مطالعه‌ی دیگر کتاب‌ها در زمینه‌ی نقد ادبی  می‌توانید به قسمت دسته‌بندی کتاب‌ها مراجعه و کتاب‌های این موضوع را یکجا مشاهده کنید.

 

دسته‌ها:
کلیدواژه‌های مرتبط:

شناسنامه

فرمت محتوا
epub
حجم
1.۱۴ مگابایت
زمان تقریبی مطالعه
۰۰:۰۰
نویسندهاحمد شاملو
مترجممحمد حقوقی
ناشرانتشارات نگاه
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۲/۰۸/۱۳
قیمت ارزی
3 دلار
قیمت چاپی
38,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
epub
۱.۱۴ مگابایت

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
4.6
از 5
براساس رأی 10 مخاطب
5
ستاره
70 ٪
4
ستاره
20 ٪
3
ستاره
10 ٪
2
ستاره
0 ٪
1
ستاره
0 ٪
7 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
3

من برای اینکه اشعار بیشتری از اقای شاملو بخوانم این کتاب را خریداری کردم . و از فیدی بو درخواست کردم که کتاب های دیگری از اقای شاملو را در اختیار ما بگذارد. البته من معتقدم که اشعار اقای شاملو مخاطبی جز کاشفان فروتن شوکران ندارند. تو بارها و بارها با زندگیت شرمساری از مردگان کشیده ای من این را همچون تبی درست همچون تبی که خون به رگم خشک می کند احساس کرده ام............ انان که سهم هواشان را از باد با دوستاق بان معاوضه گردند در دخمه های تسمه و زرد اب گفتند در جواب تو با کبر در دشان زندست باد....................... گفتی نه مرده باد

5

محمد حقوقی زبان و نکات دستوری و کلا فرم آثار شاعران نو رو خیلی خوب بررسی کرده، و البته در محتوا خیلی کم حرف زده. ۵ جلد شعر زمانه ما برای درک کردن و فهمیدن این شاعرا واقعا کاربردی و مفیده.

5

کتابی فوق العاده در زمینه ی نقد و تفسیر اشعار شاملو و طبعا شعر سپید

5

کتابی جامع و دقیق در مورد آرا و اشعار شاملو

4

بسیار کتاب خوب با تحلیلی استادانه هست.

5

بسیار کتاب ساده،روان و کاملی است

5

عالی

4.6
(10)
75,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
شعر زمان ما
شعر زمان ما
احمد شاملو
انتشارات نگاه
4.6
(10)
75,000
تومان