دانلود اپلیکیشن
0

معرفی و دانلود بهترین کتاب‌های صوتی آموزش زبان خارجی

پرفروش‌های آموزش زبان خارجی

بیشتر
آموزش زبان انگلیسی  قسمت اول
آموزش زبان انگلیسی قسمت اول
زینب تیموری
4
(181)
آموزش زبان ترکی استانبول  قسمت اول
آموزش زبان ترکی استانبول قسمت اول
زینب تیموری
4.2
(124)
آموزش زبان فرانسوی
آموزش زبان فرانسوی
زینب تیموری
4.1
(137)
گفتگوهای کوتاه خودمانی به زبان انگلیسی
٪60
گفتگوهای کوتاه خودمانی به زبان انگلیسی
لارس ام بلودورن
2.4
(139)
آموزش زبان انگلیسی (درس یک تا سی)
آموزش زبان انگلیسی (درس یک تا سی)
زینب تیموری
4.3
(43)
مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی
٪60
مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی
لارس ام بلودورن
2.1
(62)
مذاکرات �به زبان انگلیسی
٪60
مذاکرات به زبان انگلیسی
لارس ام بلودورن
3.5
(32)
آموزش زبان انگلیسی  قسمت دوم
آموزش زبان انگلیسی قسمت دوم
زینب تیموری
3.9
(20)
The Golden Goose
The Golden Goose
Brothers Grimm
4.2
(19)
انگلیسی در سفر جلد 2
انگلیسی در سفر جلد 2
حسن اشرف الکتابی
3
(3)
برگزاری جلسات به زبان انگلیسی
٪60
برگزاری جلسات به زبان انگلیسی
دنیس هاجسن موکل
1.8
(22)
آموزش زبان آلمانی
آموزش زبان آلمانی
زینب تیموری
3.9
(7)
آموزش زبان ترکی استانبول (درس یک تا سی)
آموزش زبان ترکی استانبول (درس یک تا سی)
زینب تیموری
4.5
(10)
گرامر انگلیسی آکسفورد
گرامر انگلیسی آکسفورد
حسن اشرف الکتابی
2.6
(8)
فرانسه در سفر
فرانسه در سفر
مریم اشرف الکتابی
3.7
(3)
آموزش زبان ترکی استانبول  قسمت دوم
آموزش زبان ترکی استانبول قسمت دوم
زینب تیموری
3.7
(7)
ایتالیایی در سفر
ایتالیایی در سفر
صابر شیبانی اصل
3.7
(3)
روسی در سفر
روسی در سفر
محمدرضا محمدی
3
(8)
ترکی آذربایجانی در سفر
ترکی آذربایجانی در سفر
صابر شیبانی اصل
1.7
(3)
انگلیسی تجاری در سفر
انگلیسی تجاری در سفر
صابر شیبانی اصل
3
(2)
اسپانیایی در سفر
اسپانیایی در سفر
عاطفه تجلی جو لنگرودی
2.5
(4)

تازه‌های آموزش زبان خارجی

بیشتر
آموزش زبان اسپانیایی
آموزش زبان اسپانیایی
زینب تیموری
آزمون زبان آلمانی گوته B1
آزمون زبان آلمانی گوته B1
گروه نویسندگان
1
(1)
آزمون زبان آلمانی گوته A1
آزمون زبان آلمانی گوته A1
گروه نویسندگان
3.7
(3)
آموزش زبان آلمانی
آموزش زبان آلمانی
زینب تیموری
3.9
(7)
آموزش زبان ترکی استانبول (درس یک تا سی)
آموزش زبان ترکی استانبول (درس یک تا سی)
زینب تیموری
4.5
(10)
آموزش زبان ترکی استانبول  قسمت د�وم
آموزش زبان ترکی استانبول قسمت دوم
زینب تیموری
3.7
(7)
هندی در سفر
هندی در سفر
نفیس حیدر تقوی
1
(1)
چینی در سفر
چینی در سفر
گروه نویسندگان
2
(3)
انگلیسی تجاری در سفر
انگلیسی تجاری در سفر
صابر شیبانی اصل
3
(2)
گرامر انگلیسی آکسفورد
گرامر انگلیسی آکسفورد
حسن اشرف الکتابی
2.6
(8)
انگلیسی در سفر جلد 2
انگلیسی در سفر جلد 2
حسن اشرف الکتابی
3
(3)
ترکی آذربایجانی در سفر
ترکی آذربایجانی در سفر
صابر شیبانی اصل
1.7
(3)
فرانسه در سفر
فرانسه در سفر
مریم اشرف الکتابی
3.7
(3)
ایتالیایی در سفر
ایتالیایی در سفر
صابر شیبانی اصل
3.7
(3)
روسی در سفر
روسی در سفر
محمدرضا محمدی
3
(8)
اسپانیایی در سفر
اسپانیایی در سفر
عاطفه تجلی جو لنگرودی
2.5
(4)
فارسی در سفر
فارسی در سفر
حسن اشرف الکتابی
1.5
(2)
آموزش زبان انگلیسی (درس یک تا سی)
آموزش زبان انگلیسی (درس یک تا سی)
زینب تیموری
4.3
(43)
آموزش زبان انگلیسی  قسمت دوم
آموزش زبان انگلیسی قسمت دوم
زینب تیموری
3.9
(20)
HSK جلد 6
HSK جلد 6
موسسه کنفسیوسی چین
3.7
(3)
HSK جلد 5
HSK جلد 5
موسسه کنفسیوسی چین
3.7
(3)
HSK جلد 4
HSK جلد 4
موسسه کنفسیوسی چین
3.7
(3)