0

معرفی و دانلود بهترین کتاب‌های صوتی انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی  قسمت اول
٪50
آموزش زبان انگلیسی قسمت اول
زینب تیموری
محسن معرفی
4
(185)
گفتگوهای کوتاه خودمانی به زبان انگلیسی
٪30
گفتگوهای کوتاه خودمانی به زبان انگلیسی
لارس ام بلودورن
اعظم حبیبی
2.4
(140)
آموزش زبان انگلیسی (درس یک تا سی)
٪50
آموزش زبان انگلیسی (درس یک تا سی)
زینب تیموری
محسن معرفی
4.1
(32)
مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی
٪30
مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی
لارس ام بلودورن
اعظم حبیبی
2.1
(63)
مذاکرات به زبان انگلیسی
٪30
مذاکرات به زبان انگلیسی
لارس ام بلودورن
ندا پوریان
3.5
(33)
آموزش زبان انگلیسی  قسمت دوم
٪50
آموزش زبان انگلیسی قسمت دوم
زینب تیموری
محسن معرفی
3.8
(24)
انگلیسی در سفر جلد 2
٪50
انگلیسی در سفر جلد 2
حسن اشرف الکتابی
گروه گویندگان
3.2
(6)
The Golden Goose & 3 More
٪50
The Golden Goose & 3 More
Brothers Grimm
گروه بریتانیا
4.2
(20)
برگزاری جلسات به زبان انگلیسی
برگزاری جلسات به زبان انگلیسی
لارس ام بلودورن
داریوش بشارت
1.8
(23)
گرامر انگلیسی آکسفورد
٪50
گرامر انگلیسی آکسفورد
حسن اشرف الکتابی
روژین خان بلوکی
2.7
(10)
انگلیسی تجاری در سفر
٪50
انگلیسی تجاری در سفر
صابر شیبانی اصل
گروه گویندگان
3
(2)
متون جدید انگلیسی عمومی
٪50
متون جدید انگلیسی عمومی
علیرضا هنرور
علی شفقتیان
4.5
(2)
فیلترهای انتخاب‌شده
فقط فیدی‌پلاس
فقط کتاب‌های موجود
نوع محتوا
نویسنده، مترجم یا راوی
انتخاب شما
ناشر
انتخاب شما