0
slide banner
سریال صوتی «تهران؛ فصل پیاده‌روی‌های طولانی» روایت شش زن و مرد است که زندگی آن‌ها با داستانی عاشقانه در گذشته و حال که هرکدام در محله‌ای از تهران رخ داده گره خورده است. به همراه هر قسمت نیز یک نقشه‌ی راهنما برای پیاده‌روی در مسیر داستان‌ها منتشر می‌شود که در همین صفحه و صفحه‌ی هر قسمت پیدایش می‌کنید.