دسته‌ بندی

ویلیام کاتبرت فاکنر (۲۵ سپتامبر ۱۸۹۷ - ۶ جولای ۱۹۶۲ ) نویسنده رمان در سبک‌های مختلف ادبی نظیر داستان کوتاه، نمایشنامه و شعر بود.  داستان‌های کوتاه او شهرت زیادی داشت. رمان خشم و هیاهو به عقیده بسیازی از صاحب‌نظران بهترین اثر اوست که توسط صالح حسینی به زبان فارسی ترجمه شده است.