0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
امکان پذیری رشد مبتنی بر صادرات ایران

معرفی، خرید و دانلود کتاب امکان پذیری رشد مبتنی بر صادرات ایران

درباره امکان پذیری رشد مبتنی بر صادرات ایران
اﯾﻦﮐﺘﺎب دو ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.ﻧﺨﺴﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار می‌دﻫﺪ و دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ رﻗﺒـﺎی ﻋﻤـﺪه ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
26.۱۱ مگابایت
تعداد صفحات
182 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۶:۰۴:۰۰
نویسنده حمیدرضا اشرف زاده
ناشرشرکت چاپ و نشر بازرگانی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۰/۰۴
قیمت ارزی
6 دلار
قیمت چاپی
48,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۲۶.۱۱ مگابایت
۱۸۲ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
31,200
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
امکان پذیری رشد مبتنی بر صادرات ایران
امکان پذیری رشد مبتنی بر صادرات ایران
حمیدرضا اشرف زاده
شرکت چاپ و نشر بازرگانی
0
(بدون نظر)
31,200
تومان