فیدیبو نماینده قانونی گروه انتشاراتی ققنوس و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مسائل ثبتی اسناد و املاک با پاسخ آن‌ها

کتاب مسائل ثبتی اسناد و املاک با پاسخ آن‌ها

نسخه الکترونیک کتاب مسائل ثبتی اسناد و املاک با پاسخ آن‌ها به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۹۴۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مسائل ثبتی اسناد و املاک با پاسخ آن‌ها

مجموعه‌ای که در اختیار شماست شامل یکصد و نود سؤال و پاسخ در زمینه مسائل ثبتی و حقوقی مربوط به املاک و اسناد است که به صورت چهارگزینه‌ای طراحی شده‌اند و از چهار گزینه فقط یکی از آن‌ها صحیح‌ترین پاسخ است. درک نکات دقیق که در سؤال وجود دارد لازمه توجه کافی به متن و خواسته سؤال و داشتن آگاهی لازم در مورد پرسش مورد نظر است. برای دستیابی به پاسخ درست ضمن معرفی کتاب یا مرجع یا ماده قانونی مستند طرح سؤال، پاسخ سؤالات به ترتیب شماره در بخش بعدی بعضا با توضیحی مختصر ذکر شده است و در بخش دیگر سؤالات مربوط به آزمون‌های کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور ثبتی چاپ شده و حتی‌المقدور به آن‌ها نیز پاسخ داده شده است. در بخش پایانی کتاب به منظور ملاحظه و آگاهی خوانندگان علاقه‌مند چند گزارش کارشناسی در امور ثبتی که به مراجع قضائی تقدیم گردیده چاپ شده است.

ادامه...

بخشی از کتاب مسائل ثبتی اسناد و املاک با پاسخ آن‌ها

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:۱۶. سهم الارث دو همسر از ماترک شوهر با داشتن اولاد کدام مورد است
الف: یک هشتم اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار
ب: یک هشتم کل ماترک شوهر
ج: یک چهارم اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار
د: یک شانزدهم اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار

۱۷. سند قطعی شماره ۲۲۴۵ـ ۲۵/ ۲/ ۸۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۱۲ تهران با حکم نهایی دادگاه ابطال شده است. مورد معامله سند مذکور شش دانگ یک باب خانه پلاک ۲۸/ ۱۳۱ بوده و ملک در مالکیت آقای جمشید حمیدی استقرار یافته است، مفاد حکم دادگاه در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در ستون ملاحظات دفتر ثبت دفترخانه و دفتر املاک واحد ثبتی عمل شده است ولی اصل سند مالکیت تسلیم آقای جمشید حمیدی نشده است. وکیل آقای جمشید حمیدی با توجه به ابطال سند قطعی شماره ۲۲۴۵ـ ۲۵/ ۱۰/ ۸۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۱۲ تهران تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پلاک ۲۸/ ۱۳۱ را از اداره ثبت نموده است و مدعی است رعایت مقررات صدور سند مالکیت المثنی از جمله انتشار آگهی فقدان مورد ندارد. با توجه به ابطال سند قطعی ادعای آقای وکیل را منطبق با کدام گزینه می دانید
الف: ادعای آقای وکیل با توجه به حکم نهایی دادگاه موجه است و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت المثنی مورد ندارد.
ب: مفاد حکم دادگاه ابطال سند قطعی شماره ۲۲۴۵ـ ۲۵/ ۲/ ۸۰ دفترخانه ۵۱۲ تهران بوده است و اداره ثبت مجوزی برای صدور سند مالکیت المثنی پلاک ۲۸/ ۱۳۱ بدون رعایت تشریفات قانونی و انتشار آگهی ندارد.
ج: به دلیل عدم تسلیم سند مالکیت به موکل واحد ثبتی پس از اخطار به دارنده سند مالکیت می تواند یک جلد سند مالکیت را از روی پرونده ثبتی و دفتر املاک پاکنویس و به وکیل تسلیم دارد.
د: با توجه به ابطال سند قطعی ۲۲۴۵ـ ۲۵/ ۲/ ۸۰ دفترخانه ۵۱۲ تهران سند مالکیت اولیه نیز فاقد اعتبار قانونی است و برای صدور سند مالکیت المثنی انتشار آگهی فقدان و بی اعتبار نمودن سند مالکیت اولیه ضرورت ندارد.

۱۸. دستور ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت در مورد املاکی که دارای اسناد مالکیت هستند
الف: ابطال سند مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت جدید برای باقی مانده ملک است.
ب: مراتب اصلاح با توجه به مساحت و حدود باقی مانده ملک در سند مالکیت و دفتر املاک قید گردد.
ج: ابطال سند مالکیت اولیه را آئین نامه قانون ثبت (ماده ۴۵) تجویز ننموده است.
د: ابطال سند مالکیت اولیه یا عدم ابطال آن را به مقدار عقب نشینی و در اختیار مسئول واحد ثبتی دانسته است.

۱۹. بنجاق سند قطعی شماره ۲۱۸۵ـ ۵/ ۳/ ۱۳۳۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ تهران انتقال شش دانگ قطعه زمینی مفروز به مساحت یک هزار مترمربع از پلاک الف را به پدربزرگ (علی اکبر پاکدامن) نشان می دهد. خریدار (علی اکبر پاکدامن) در سال ۱۳۴۰ فوت نموده وراث هیچ گونه اطلاعی از مورد معامله ندارند، برای حصول اطمینان از عدم انتقال یا انتقال قطعه زمین مذکور به غیر کدام روش را انتخاب می کنید
الف: به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ تهران مراجعه و با توجه به سوابق عدم انتقال یا انتقال آن را به غیر بررسی می کنید.
ب: بدوا بررسی لازم را در خصوص موقعیت مکانی ملک و وجود عینی آن به عمل می آورید.
ج: به اداره ثبت مراجعه و تقاضا می کنید عدم انتقال یا انتقال پلاک الف را به غیر از روی پرونده ثبتی و ایادی دفتر املاک بررسی نمایند.
د: با پیوست نمودن گواهی انحصار وراثت متوفی و ارائه اصل بنجاق سند قطعی تقاضای صدور سند مالکیت المثنی می کنید.

۲۰. شش دانگ پلاک (ن) بالسویه به آقایان اصغری و پیغامی تعلق دارد، آقای اصغری تقاضای افراز نموده است. در جریان رسیدگی به اقدامات افراز آقای پیغامی اعتراض خود را نسبت به اقدام به اداره ثبت تسلیم داشته است. به نظر شما اقدام بعدی واحد ثبتی با وصول اعتراض از طرف شریک متقاضی افراز چگونه باید باشد
الف: اداره ثبت باید ادامه اقدامات افراز را متوقف و مراتب اعتراض شریک را به آقای اصغری متقاضی افراز اعلام دارد.
ب: اداره ثبت باید ادامه اقدامات افراز را متوقف و به متقاضی اعلام دارد به مراجع قضائی مراجعه نماید.
ج: اداره ثبت با وجود اعتراض در ادامه اقدامات افراز یا توقف آن با توجه به نظر مسئول واحد ثبتی مجاز است.
د: اعتراض شریک در جریان رسیدگی به اقدامات افراز موثر نیست و اداره ثبت باید رسیدگی به تقاضای افراز را ادامه دهد و در نهایت نظر مسئول واحد ثبتی مبنی بر افراز ملک یا عدم افراز ملک به متقاضی افراز و شریک ابلاغ گردد.

۲۱. در کدام یک از موارد ذیل به تجاوز یک ملک به ملک مجاور اطمینان حاصل می کنید
الف: پلاک مساحت خود را داراست و پلاک مجاور کسری مساحت دارد.
ب: پلاک و پلاک مجاور هر دو مساحت خود را دارا هستند.
ج: پلاک اضافه مساحت دارد و پلاک مجاور کسری مساحت دارد.
د: در هیچ یک از موارد فوق دلیل کافی برای تجاوز یک پلاک به پلاک مجاور وجود ندارد.

۲۲. نسبت به شش دانگ عرصه یک قطعه زمین با حفظ حقوق کشاورزان از پلاک ۷۰ اصلی اراضی ونک بخش ۱۱ تهران صادر و تسلیم شده است سپس مع الواسطه به آقای کیخسرو شمس انتقال قطعی یافته است. نامبرده می خواهد نسبت به حذف کلمه عرصه و حقوق کشاورزان اقدام نماید، مستند لازم برای این اقدام کدام مورد ذیل است
الف: مالک باید پروانه احداث ساختمان (اعیان) را بر روی پلاک مذکور ارائه دهد.
ب: مالک باید گواهی پایان ساختمان (اعیان) را بر روی پلاک مذکور ارائه دهد.
ج: مالک گواهی عدم خلاف ساختمان (اعیان) را بر روی پلاک مذکور ارائه دهد.
د: مالک گواهی مورد ب یا ج را ارائه دهد و یا گزارش نماینده و نقشه بردار ثبت احداث اعیان بر روی پلاک را تایید نماید.

۲۳. وراث حین الفوت مرحوم سهراب عبارتند از: اردشیر و اشکان پسران متوفی خانم ها ملیحه و کبری همسران متوفی.
ملیحه مادر اردشیر و اشکان است و کبری فاقد فرزند. سهم الارث همسران متوفی از ماترک شوهر
الف: سهم ملیحه یک هشتم و سهم کبری یک چهارم (از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار)
ب: سهم ملیحه و کبری هر یک برابر با یک هشتم (از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار)
ج: سهم ملیحه و کبری هر یک، یک چهارم (از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار)
د: سهم ملیحه و کبری هر یک، یک شانزدهم (از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار)

۲۴. قانون از دو روش افراز و تفکیک برای تقسیم املاک صحبت کرده است. برای اقدام به هر یک از روش های فوق باید شرایط خاص فراهم باشد، کدام یک از تعاریف ذیل بیان درستی را ارائه می دهند
الف: وجود حالت اشاعه و اختلاف بین مالکین مشاع از موارد لازم برای تقاضای افراز است.
ب: وجود حالت اشاعه و توافق بین مالکین مشاع از موارد لازم برای تقاضای افراز است.
ج: وجود حالت اشاعه در ملک مورد لازم و کافی برای تقاضای افراز است.
د: سهم مساوی مالکین مشاع در افراز ضروری ولی سهم مساوی مالکین مشاع در تفکیک ضرورت ندارد.

۲۵. اصطلاحات و اسامی مختلف برای تقسیم املاک متداول بوده است یکی از آن ها شعیر است.
الف: شعیر یک ششم شش دانگ و معادل یک دانگ مشاع است.
ب: شعیر یک ششم یک دانگ مشاع و معادل یک سی و ششم شش دانگ است.
ج: شعیر یک نود و ششم شش دانگ است.
د: شعیر یک دوازدهم شش دانگ و معادل نیم دانگ مشاع است.

۲۶. کدام یک از موارد ذیل در مورد قید آدرس در سند رسمی صراحت قانونی دارد
الف: در کلیه اسناد بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
ب: در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعامل به طور وضوح در سند قید شود.
ج: در کلیه اسناد مالکیت و اسناد رسمی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
د: در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.

۲۷. با کدام بررسی می توان به تجاوز ملک به ملک مجاور با اطمینان اظهارنظر کرد
الف: پس از پیاده کردن هر دو ملک بر روی نقشه ۲۰۰۰/ ۱ و ترسیم کادر بین دوگذر
ب: پس از مساحی هر دو ملک و معلوم شدن وجود اضافه مساحت در یکی و کسری مساحت در ملک دیگر
ج: پس از مساحی هر دو ملک و معلوم شدن اشتباه در مساحی اولیه
د: در دو مورد «الف» و «ب»

۲۸. بابک آپارتمان قطعه ۱۴ تفکیکی از پلاک الف در سمت شمال شرقی طبقه سوم یک مجتمع به مساحت ۱۴۲ مترمربع را خریداری و سند مالکیت آن را نیز از اداره ثبت دریافت داشته است، علیرضا آپارتمان قطعه ۱۵ تفکیکی از همان پلاک در سمت شمال غربی طبقه سوم به مساحت ۱۴۲ مترمربع خریداری و سند مالکیت آن را از اداره ثبت دریافت داشته است، پس از مدتی بابک و علیرضا متوجه شده اند که بابک آپارتمان علیرضا و علیرضا آپارتمان بابک را در تصرف دارند. به نظر شما رفع اشتباه به چه طریق ممکن است.
الف: بابک و علیرضا متفقا به اداره ثبت مراجعه و تقاضای اصلاح اسناد مالکیت نمایند
ب: بابک و علیرضا متفقا به دفترخانه تنظیم کننده اسناد مراجعه و با تنظیم اقرارنامه اسناد مالکیت را اصلاح نمایند.
ج: بابک آپارتمان متعلق به خود و علیرضا نیز آپارتمان متعلق به خود را در اختیار بگیرند.
د: با توجه به رضایت و توافق مالکین (بابک و علیرضا) رفع اشتباه به دو طریق ب و ج قابل اصلاح است.

۲۹. کروکی بدون مقیاس یک قطعه زمین ترسیم شده است. خط «ز» قسمتی از زمین را که جزو خیابان شده است نشان می دهد. با توجه به اطلاعات داده شده بر روی کروکی مساحت اولیه و مساحتی از زمین که جزو خیابان شده است چقدر استالف: مساحت اولیه ۷۰۰ مترمربع بوده که ۲۵/ ۱۵۷ مترمربع جزو خیابان شده است.
ب: مساحت اولیه ۷۰۰ مترمربع بوده که ۵۰/ ۱۵۷ مترمربع جزو خیابان شده است.
ج: مساحت اولیه ۷۱۰ مترمربع بوده که ۵۰/ ۱۵۷ مترمربع جزو خیابان شده است.
د: مساحت اولیه ۷۲۰ مترمربع بوده که ۲۵/ ۱۵۷ مترمربع جزو خیابان شده است.

۳۰. صدور اسناد مالکیت قطعات با استناد به صورتمجلس افراز قبل از سال ۱۳۵۷ مراجع قضائی در صورت عدم منع قانونی دیگر مستلزم این است
الف: در قطعات افرازی احداث بنا شده باشد.
ب: دادنامه افرازی از نظر حدود و مساحت با قطعات در محل انطباق داده شود.
ج: چون افراز قبل از سال ۱۳۵۷ بوده انطباق حدود قطعات در وضعیت حال با حدود قید شده در دادنامه ضرورت ندارد.
د: حدود قطعات افرازی با حدود قطعات در محل منطبق باشد و در آن ها احداث بنا نیز شده باشد.

۳۱. پلاک الف و ب هر دو دارای سند مالکیت هستند. اگر پلاک الف از پلاک ب مفروز و مجزی شده باشد کدام پاسخ درست است
الف: پلاک فرعی الف از پلاک فرعی ب کوچک تر است.
ب: پلاک اصلی الف از پلاک اصلی ب بزرگ تر است.
ج: پلاک فرعی ب از پلاک فرعی الف کوچک تر است.
د: پلاک فرعی ب از پلاک فرعی الف بزرگ تر است.

۳۲. در حدفاصل دو یا چند پلاک قطعه زمینی بدون هیچ گونه سابقه ثبتی به نحوی استقرار یافته و وجود عینی پیدا کرده است که در پلاک های مجاور محاط شده است و این پدیده اثری در نقصان ابعاد و مساحت پلاک های مجاور نداشته و فقط باعث ایجاد فاصله بین آن ها شده است و تعاریف حدود پلاک های مجاور نیز وجود قطعه زمین مذکور را تایید نمی کنند. با توجه به این که در قوانین و مقررات ثبت از چنین حالت خاص در املاک بحثی به میان نیامده است
الف: قطعه زمین مذکور جزو اراضی از قلم افتاده است.
ب: قطعه زمین مذکور اصطلاحا خلا ثبتی و با توجه به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی و با رعایت مقررات و موازین قانونی باید تقاضای ثبت آن پذیرفته شود.
ج: قطعه زمین مذکور جزو اراضی مجهول المالک است.
د: احتمال این که قطعه زمین مذکور مجهول المالک یا از قلم افتاده باشد وجود دارد.

۳۳. سند مالکیت پلاک الف با طول ابعاد و مساحت صادر و تسلیم مالک شده است. حال بدون هیچ گونه تغییری در طول ابعاد دارای اضافه مساحت معادل یک شانزدهم مساحت ملک است. اصلاح سند مالکیت مطابق وضع موجود را مشمول کدام یک از موارد زیر می دانید
الف: از مصادیق ماده ۱۴۹ قانون ثبت است و اصلاح مساحت طبق وضع موجود پس از پیاده کردن موقعیت ملک بر روی نقشه ۲۰۰۰/ ۱ و گواهی عدم تجاوز به مجاورین ممکن خواهد شد.
ب: از مصادیق ماده ۱۴۹ قانون ثبت است و اصلاح مساحت طبق وضع موجود پس از گواهی عدم تجاوز به مجاورین بلااشکال است.
ج: از مصادیق ماده ۱۴۹ قانون ثبت است و اصلاح مساحت پس از تهیه کادر دو گذر و گواهی عدم تجاوز به مجاورین مقدور است.
د: از مصادیق ماده ۱۴۹ قانون ثبت نیست چون تغییری در ابعاد به وجود نیامده است.

بخش اول: شامل یکصد و نود سوال چهارجوابی

سوالات

۱. سه قطعه زمین مثلث شکل با مشخصات زیر طوری مجاور هم قرار گرفته اند که می توان آن ها را با هم تجمیع حدود نمود. اگر این اقدام صورت پذیرد قطعه زمین تجمیعی چه شکل و مساحتی را دارا خواهد بود، مشخصات زمین ها:

قطعه اول: شمالاً ۳۰ متر به خیابان
شرقا فاقد حد است
جنوبا به طول x به قطعه مجاور
غربا ۱۰ متر به قطعه مجاور

قطعه دوم: شمالاً فاقد حد است
شرقا به طول y به قطعه مجاور
جنوبا ۱۰ متر به قطعه مجاور
غربا ۱۰ متر به قطعه مجاور

قطعه سوم: شمالاً به طول x به قطعه مجاور
شرقا ۱۰ متر به قطعه مجاور
جنوبا ۳۰ متر به قطعه مجاور
غربا فاقد حد است

الف: زمین تجمیعی به شکل مستطیل و مساحت آن ۳۵۰ مترمربع خواهد شد.
ب: زمین تجمیعی شکل منظم هندسی ندارد و مساحت آن ۴۰۰ مترمربع خواهد شد.
ج: زمین تجمیعی به شکل ذوزنقه و مساحت آن ۳۵۰ مترمربع خواهد شد.
د: زمین تجمیعی به شکل ذوزنقه و مساحت آن ۴۰۰ مترمربع خواهد شد.

۲. کدام یک از تعاریف ذیل در مورد افراز نادرست است
الف: افراز می تواند در مورد عرصه یا اعیان املاک صورت پذیرد.
ب: افراز ملک همان تفکیک ملک است.
ج: اعتراض به افراز ملک در مراجع قضائی قابل رسیدگی است.
د: اختلاف بین مالکین مشاع برای تقاضای افراز ملک ضروری است.

۳. شش دانگ یک باب خانه پلاک ۴۵/ ۱۷۹ حوزه ثبتی اقلید را خانم تاجماه بشیری برابر سند قطعی شماره ۷۸۲۵ ـ ۶/ ۱۰/ ۸۲ دفترخانه شماره ۲ شیراز به آقای محمود گودرزی انتقال داده است. خریدار دو روز پس از انتقال و قبل از قبض مورد معامله فوت می کند، وراث مرحوم گودرزی قصد اقاله و انفساخ معامله را دارند. به فرض رضایت خانم تاجماه بشیری برای انجام اقاله کدام مورد زیر صحیح است
الف: با فوت آقای گودرزی وراث مالک قهری مورد معامله شده اند و می توانند معامله را اقاله نمایند.
ب: چون از تاریخ انجام معامله کم تر از دو ماه گذشته است وراث می توانند معامله را اقاله نمایند.
ج: وراث نمی توانند معامله را اقاله نمایند.
د: چون مورد معامله به قبض خریدار درنیامده است با توجه به رضایت فروشنده وراث می توانند از قبض مورد معامله خودداری و آن را اقاله نمایند.

۴. با توجه به آئین نامه اصلاحی قانون ثبت در سال ۱۳۸۰ در مورد صدور المثنی سند مالکیت کدام یک از موارد ذیل درست است
الف: قید اسناد شرطی و رهنی که فسخ شده اند در سند مالکیت المثنی ضرورت ندارد.
ب: صدور سند مالکیت المثنی در هر شرایط مستلزم انتشار آگهی فقدان است.
ج: جوهر ریختگی و یا ناخوانا شدن سند مالکیت موجبی برای صدور سند مالکیت المثنی نمی باشد.
د: اگر ملک متعلق به دولت بوده و به دیگری انتقال یافته باشد صدور سند مالکیت المثنی احتیاج به انتشار آگهی ندارد.

۵. ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت ناظر بر کدام مورد زیر است
الف: تعریض ملک و احداث پخ
ب: وجود اضافه مساحت در ملک
ج: تعریض گذر و احداث پخ با عقب نشینی
د: تعریض گذر یا احداث پخ با عقب نشینی

۶. اداره ثبت شهرستان کازرون در مهر ماه ۱۳۷۹ با استناد به سند قطعی شماره ۱۲۵۸ ـ ۱۶/ ۵/ ۷۹ برای یک قطعه زمین به مساحت سیصد مترمربع به نام آقای سیدمحمد جعفریان سند مالکیت به پلاک ۱۶۴۲/ ۲۳ را صادر و تسلیم می دارد. دو ماه بعد همان واحد ثبتی با استناد به سند قطعی شماره ۱۲۶۰ ـ ۱۶/ ۵/ ۷۹ برای یک قطعه زمین به مساحت سیصد مترمربع به نام آقای سیدمحمد جعفریان سند مالکیت به پلاک ۱۶۴۲/ ۳۲ را صادر و تسلیم می دارد. با توجه به وضعیت حادث شده کدام گزینه را درست می دانید
الف: چون مالک شخص واحد (آقای سیدمحمد جعفریان) است سند مالکیت دوم باید به اداره ثبت مسترد و باطل گردد.
ب: این وضعیت را اصطلاحا در ثبت پلاک مکرر می گویند و یکی از اسناد مالکیت صادر شده باید باطل و در پرونده ضبط گردد.
ج: در اقدام ثبت اشتباهی رُخ نداده و آقای جعفریان هر دو جلد اسناد مالکیت صادره را باید داشته باشد.
د: در اقدام ثبت و صدور اسناد مالکیت خلافی صورت نگرفته ولی اشتباه در شماره فرعی پلاک به وجود آمده و واحد ثبتی باید در یکی از اسناد مالکیت صادره پلاک فرعی را اصلاح نماید.

۷. ممهور نمودن خلاصه معامله سند اقاله به مهر بیع شرط یا عدم بیع شرط به وسیله دفترخانه اسناد رسمی
الف: ضرورت ندارد چون اقاله بیع نیست.
ب: ضرورت دارد چون اقاله فسخ بیع است و خلاصه معامله نسبت به آن نوشته می شود و به اداره ثبت ارسال می گردد.
ج: ضرورت ندارد چون مراتب اقاله و انفساخ بیع در ستون فسخ معاملات قید می شود.
د: ضرورت دارد چون دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اقاله از اداره ثبت استعلام نمی کنند.

۸. شش دانگ پلاک ثبتی ۴۰۷/ ۱۲۸ بخش ۹ شهرستان فیروزکوه به طور مساوی به آقایان کیوان محمدی و کریم محمدی و خانم فاطمه محمدی تعلق دارد. مالکین در آن شش واحد آپارتمان احداث نموده و آن را تفکیک کرده اند. نسخه دوم صورتمجلس تفکیکی که به امضاء هر سه نفر مالکین مشاعی ممضی می باشد به دفترخانه ارسال شده است. خانم فاطمه محمدی مالک دو دانگ مشاع به دلایلی حاضر به تنظیم تقسیم نامه رسمی و اختصاص دادن سهام مفروزی به شرکاء نمی باشد. اقدام منطقی کدام یک از موارد زیر است
الف: آقایان کیوان محمدی و کریم محمدی باید از اداره ثبت تقاضای افراز نمایند.
ب: آقایان کیوان محمدی و کریم محمدی متفقا باید به طرفیت خانم فاطمه محمدی دادخواست تقسیم مال مشترک به دادگاه تقدیم دارند.
ج: چون درخواست تفکیک ملک با توافق همه شرکاء بوده و صورتمجلس تفکیکی را امضاء نموده اند استنکاف خانم فاطمه محمدی از تنظیم تقسیم نامه رسمی مورد ندارد و شرکاء می توانند از طریق استقراع سهم مفروزی وی را انتخاب نمایند.
د: یکی از مالکین مشاع باید از اداره ثبت تقاضای افراز نماید.

۹. اصطلاح ثبتی مجهول المالک با کدام یک از تعاریف ذیل مطابق است
الف: مجهول المالک به ملکی گفته می شود که مالک مشخص ندارد.
ب: مجهول المالک به ملکی گفته می شود که در دفتر توزیع اظهارنامه ملک بنام معرفی شده ولی اظهارنامه به اداره ثبت برگشت نشده است و قبول درخواست ثبت از کسی پذیرفته نشده است.
ج: مجهول المالک به ملکی گفته می شود که دفتر توزیع اظهارنامه کسی را به عنوان مالک آن پلاک معرفی نمی کند.
د: مجهول المالک به ملکی گفته می شود که در دفتر توزیع اظهارنامه ملک بنام معرفی شده و اظهارنامه هم به اداره ثبت برگشت شده است اما قبول درخواست ثبت از کسی پذیرفته نشده است.

۱۰. برای صدور سند مالکیت مشاع به نام خریدار چه مدارکی به پیوست تقاضا باید به اداره ثبت تسلیم گردد
الف: اصل نسخه اول خلاصه معامله سند انتقال قطعی و اصل بنجاق
ب: اصل نسخه دوم خلاصه معامله سند انتقال قطعی و اصل بنجاق
ج: اصل نسخه دوم خلاصه معامله سند انتقال قطعی و تصویر بنجاق و اصل سند مالکیت به منظور قید اخبار
د: اصل نسخه دوم خلاصه معامله سند انتقال قطعی و تصویر بنجاق

۱۱. ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت ناظر بر دسترنج رعیتی و حق الویت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و... می باشد دارنده این حق
الف: می تواند نسبت به آن درخواست ثبت نماید.
ب: نسبت به ملکی که حق مذکور بر آن واقع است دارنده حق می تواند به ثبت ملک به نام دیگران معترض شود.
ج: دارنده حق می تواند آن را مورد معامله قرار دهد ولی حقوق راجعه به عین املاک نیست.
د: صدور سند مالکیت به نام مالک عرصه یا مالک اعیان موجب زوال حق مذکور است.

۱۲. شش دانگ یک قطعه زمین ملک آقای سعید به مساحت ۲۴۵ مترمربع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۸۵۶۵ مترمربع ملک آقای سیاوش مفروز و مجزی شده است. هر دو ملک دارای سند مالکیت هستند. شماره فرعی پلاک آن ها از نظر عددی چگونه است
الف: پلاک فرعی سند مالکیت سیاوش از پلاک فرعی سند مالکیت سعید بزرگ تر است.
ب: پلاک فرعی سند مالکیت سیاوش و سعید ارتباطی به هم ندارند.
ج: بدون ملاحظه اسناد مالکیت سیاوش و سعید نمی توان اظهار نظر نمود.
د: پلاک فرعی سند مالکیت سعید از پلاک فرعی سند مالکیت سیاوش بزرگ تر است.

۱۳. دفترخانه اسناد رسمی با ملاحظه سند مالکیت پلاک الف برای قید سند انتقال قبل از تنظیم سند اخذ سند مالکیت جدید برای پلاک الف را ضروری و لازم دانسته است. به نظر شما علت چه بوده است
الف: ستون انتقالات سند مالکیت پر بوده و جایی برای قید سند انتقال وجود نداشته است.
ب: سند مالکیت متعلق به متوفی بوده و وراث قصد انجام معامله قطعی داشته اند.
ج: در ستون انتقالات سند مالکیت پلاک الف تقسیم نامه قید گردیده است.
د: قبلاً در ستون انتقالات سند مالکیت قسمتی از پلاک الف به صورت مشاع مورد انتقال قرار گرفته و منظور مالک انتقال بقیه پلاک بوده است.
۱۴. واحدهای ثبتی با دریافت کدام یک از مدارک ذیل از مالک یا وکیل قانونی او مجاز به تفکیک اعیانی املاک هستند
الف: گواهی پایان ساختمان و تقاضای عادی مالک
ب: گواهی عدم خلاف ساختمان و تقاضای عادی مالک
ج: گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف ساختمان به ضمیمه تقاضای تفکیک در فرم مخصوص
د: گواهی پایان ساختمان به ضمیمه تقاضای تفکیک در فرم مخصوص

۱۵. در ذیل کروکی قطعه زمین پلاک الف را ملاحظه می نمایید. قسمت هاشورزده پلاک جزو گذر شده است. با توجه به اطلاعات داده شده (روی کروکی) مساحتی از پلاک که جزو گذر شده است کدام عدد استالف: ۲۳۲ مترمربع
ب: ۲۳۰ مترمربع کروکی پلاک الف
ج: ۲۲۸ مترمربع
د: ۲۲۶ مترمربع

نظرات کاربران درباره کتاب مسائل ثبتی اسناد و املاک با پاسخ آن‌ها