0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
تدوین برنامه توسعه تجارت نانو

معرفی، خرید و دانلود کتاب تدوین برنامه توسعه تجارت نانو

درباره تدوین برنامه توسعه تجارت نانو
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﺗﺪوﯾﻦ توﺳﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﻧـﺎﻧﻮ ﮐـﻪ در آن ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌ها و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﻧﺎﻧﻮی ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻫﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل‌های ﻋﻠﻤﯽ، راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ تجارت ﻧﺎﻧﻮ و ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑـﺎزار در ﺣﺎل رﺷﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
20.۶۰ مگابایت
تعداد صفحات
401 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۱۳:۲۲:۰۰
نویسندهعلیرضا عزیزی
نویسنده دومرضا منفردی
ناشرشرکت چاپ و نشر بازرگانی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۰/۰۴
قیمت ارزی
6 دلار
قیمت چاپی
152,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۲۰.۶۰ مگابایت
۴۰۱ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
98,800
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
تدوین برنامه توسعه تجارت نانو
تدوین برنامه توسعه تجارت نانو
علیرضا عزیزی
شرکت چاپ و نشر بازرگانی
0
(بدون نظر)
98,800
تومان