فیدیبو نماینده قانونی شرکت چاپ و نشر بازرگانی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
Loading

چند لحظه ...
کتاب ایران در افق چشم‌انداز

کتاب ایران در افق چشم‌انداز
نسخه PDF

با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب ایران در افق چشم‌انداز

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺮای ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺧـﻮد، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی مهم‌ﺗـﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی تاثیرﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﯿﺎن خواهد ﮐـﺮد. ﺳـﭙﺲ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ ﺑـﺮای اﯾﺮان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ رﻗﺒﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﻨﺪ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﻣﺤﺴﻮب می‌گردند، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ می‌شوند، ﺗـﺎ از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ وضعیت این شاخص‌های موثر بر رشد اقتصادی ایران و مهمترین رقبای ایران در سند چشم‌انداز مشخص گردد.

ادامه...

مشخصات کتاب ایران در افق چشم‌انداز

نظرات کاربران درباره