فیدیبو نماینده قانونی گروه انتشاراتی ققنوس و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب استنفورد ۵۵ ... پدر

کتاب استنفورد ۵۵ ... پدر
مادری و تولید مثل

نسخه الکترونیک کتاب استنفورد ۵۵ ... پدر به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب استنفورد ۵۵ ... پدر

بسیاری از کسانی که در ایران به نحوی از انحا کار فلسفی میکنند و با فضای مجازی اینترنت نیز بیگانه نیستند نام دانشنامه فلسفه استنفورد را شنیده اند و چه بسا از این مجموعه کم نطیر بهره برده باشند.کتابی که در دست دارید حاصل طرحی برای ترجمه و انشار گزیده ای از مدخل های این دانشنامه است با هدف گستردن دامنه تاثیر آن و فراهم کرد امکان دسترسی هر چه بیشتر خوانندگان فارسی زبان به مقالات راهگشایی در این مجموعه آمده است.با توجه به ویژگی های دانشنامه فلسفه استنفورد شاید بیراه نباشد که بگوییم برای کسی که میخواهد برای اولین بار با مسئله یا مبحثی در فلسفه آشنا شود یا شناخت بهتری از آن حاصل کند.یکی از گزینه های مناسب این است که کار را با خواندن مدخل های مربوط به آن در این دانشنامه آغاز کند.

ادامه...

بخشی از کتاب استنفورد ۵۵ ... پدر

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

[ درآمد]

اخلاق پدرـ مادری و تولیدمثل نه فقط به تصمیم گیری های روزانه والدین، و تولیدمثل کنندگان بالقوه و آتی، بلکه به حقوق، سیاست عمومی و پزشکی نیز مربوط می شود. دو دگرگونی اجتماعی و فناورانه متاخر اهمیت و فوریت خاصی به این موضوع بخشیده اند. نخست این که اوصاف جمعیت شناختیِ خانواده در آمریکای شمالی و اروپا، که اوصافی در حال تغییر است، نشان می دهد که بچه ها به طور فزاینده در خانواده های آمیخته، با یک والد یا با والدینِ همجنس، پرورش می یابند، و این امر موجب طرح پرسش هایی شده است در باب این که چه کسی را باید والد کودک به شمار آورد و لازمه پدرـ مادری خوب چیست. دوم این که توسعه و گسترش «فناوری کمک باروری» (ART)(۳) پرسش هایی را در مورد دسترسی به این فناوری، روایی آن، و استفاده از آن برای توان افزایی(۴) کودکان آتی یا جلوگیری از تولد کودکانی که شرایط خاصی دارند برانگیخته است. مباحث اخیر در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی بر این پرسش ها تمرکز دارد:
  • آیا در تولیدمثل حقوقی وجود دارد؟ اگر آری، این حقوق چیست؟ آیا چیزی این حقوق را محدود می کند؟ تولیدمثل چه هنگام به لحاظ اخلاقی رواست؟ تولیدمثل کنندگان مجازند چه ویژگی هایی را برای فرزندان بالقوه خود برگزینند؟ قیود اخلاقی مربوط به ابزارهای تولیدمثل چیست؟
  • مبانی پدرـ مادری چیست؟ پدرـ مادری از چه جهات، رابطه ای زیست شناختی یا طبیعی و از چه جهات، رابطه ای اجتماعی است؟
  • گستره و حدود حقوق و مسئولیت های والدین تا کجاست؟ والدین باید چه چیزهایی برای فرزندان خود فراهم کنند؟ چگونه باید مسئولیت های والدینیِ آن ها را با دیگر وظایف متناسب ساخت؟ والدین را باید مجاز به انجام دادن چه کارهایی دانست و موسسات عمومی چه هنگام می توانند یا باید مداخله کنند؟ اگر جامعه تعهدی نسبت به والدین دارد، آن تعهد چیست؟
در این مدخل این پرسش ها را به سه مرحله متوالی تقسیم می کنیم: [۱] اخلاق تولیدمثل (به دنیا آوردن فرزند) که دو بخش را به آن اختصاص می دهیم، [۲] والد شدن (اکتساب حقوق و مسئولیت های پدرـ مادرانه) و [۳] والد بودن (داشتن و ادای حقوق و مسئولیت های پدرـ مادرانه).

۱. Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
۲.Edward N. Zalta
۳.Assisted Reproductive Technology
۴.enhance
۵.gamete
۶.human cloning
۷.mitochondrial DNA
۸.Ontario Court of Appeal
۹.procreative autonomy
۱۰.eugenic movements
۱۱.non-anonymity condition
۱۲.anti-natalism
۱۳.local
۱۴.global
۱۵.communitarian conservative
۱۶.liberal
۱۷.Murray
۱۸.repro-libertarian approach
۱۹.genetic selection
۲۰.surrogacy
۲۱.policy liberals
۲۲.IVF
۲۳.institutionalization
۲۴.opportunity costs
۲۵.prima facie
۲۶.O' Neill
۲۷.patriarchy
۲۸.strands
۲۹.Down's syndrome
۳۰.surrogate motherhood
۳۱.secular
۳۲.direct personal interests
۳۳.indirect personal interests
۳۴.impersonal considerations
۳۵.Tay-Sachs
۳۶.the non-identity problem
۳۷.withered arm
۳۸.same-number
۳۹.prenatal diagnosis
۴۰.preimplantation genetic diagnosis
۴۱.gamete donation
۴۲.in vitro fertilization
۴۳.United Kingdom's National Health Service
۴۴.sperm banking
۴۵.test-tube baby
۴۶.moral status
۴۷.totipotent stem cells
۴۸.commodification
۴۹.the principle of Procreative Beneficence
۵۰.monistic
۵۱.properties
۵۲.pluralistic
۵۳.geneticism
۵۴.Lockean notion
۵۵.principle of«parity»
۵۶.misplaced sperm
۵۷.agency
۵۸.conventional
۵۹. افزوده نویسنده. ــ م.
۶۰.Special Obligations
۶۱.causalism
۶۲.but-for
۶۳.Archard &«parental package»view
۶۴.fiduciary
۶۵.priority thesis
۶۶.redistribution
۶۷.Gheaus
۶۸.right to an open future
۶۹.custodial relationship
۷۰.trustee relationship

۱ . مبانی

والد فردی دارای حقوق و مسئولیت هایی سنگین در قبال فرزندی مشخص است. معمولاً والدین حق دارند در مورد بیشتر وجوه زندگی فرزند خود تصمیم بگیرند، و محق اند که در مورد گرفتن چنین تصمیم هایی مانع دیگران شوند. تا آن جا که والدین نیاز به تغذیه، تحصیل و تامین سلامت فرزندان خود را برمی آورند، می توانند تصمیم های بسیاری در این مورد بگیرند که فرزندانشان چه و چگونه بخورند، بپوشند، بازی کنند، درس بخوانند و با چه کسی تعامل داشته باشند. بخش پنجم مناقشه های مربوط به محتوای این حقوق و مسئولیت ها را برمی رسد.
«پدرـ مادری» معانی متمایز زیست شناختی، اجتماعی، حقوقی و اخلاقی دارد. اختلاف این مقولات مسائلی پدید می آورد. در حالی که تصور والد زیست شناختی بدیهی به نظر می رسد، فناوری جدید باروری آن را به دشواری می افکند، چراکه ممکن است کودکی والدین ژنتیک (تامین کنندگان سلول جنسی(۵) که اسپرم یا تخمک را فراهم می کنند) و والد سومی داشته باشد که او را به دنیا می آورد. هر یک از این ها به موجب سهم زیست شناختی خود در به دنیا آوردن فرزند، والدی زیست شناختی است. فناوری های امکان پذیری چون شبیه سازی انسانی،(۶) که متضمن انتقال هسته به سلول تخمک است، یا فناوری کمک باروری به کمک شخص ثالث، که در آن هسته تخمک بارورشده به دلایل درمانی به تخمکی دیگر منتقل می شود، دشواری های دیگری پدید می آورند، چراکه سلول تخمک، ماده ژنتیک افزوده ــ دی. ان. ایِ میتوکندریایی ــ (۷) را فراهم می کند.
معمولاً والدین زیست شناختی را از والدین اجتماعی، که کودک را می پرورانند و به لحاظ اجتماعی مسئول او شمرده می شوند، متمایز می کنند. پدرخوانده/ مادرخوانده یا والدینی که فرزندانی را می پرورانند که با سلول های جنسیِ اهدایی به دنیا آمده اند و شخص ثالثی عهده دار زایمان آن ها بوده است، والدین اجتماعی اند، نه زیست شناختی (لزومی ندارد والدین زیست شناختی والدین اجتماعی هم باشند، چون آن ها [گاهی] با سپردن کودک به پدرخوانده/ مادرخوانده، اهدای سلول جنسی یا برگرفتن نقش مادر زایمان کننده، از داشتن او صرف نظر می کنند). مقوله والد اجتماعی آن گاه که اجتماعی خاص پرورش دهندگان فرزندی را به لحاظ اجتماعی، در مقام والد نشناسد، بیانگر مواردی مرزی می شود. این امر ممکن است در مورد یار و همراه ازدواج نکرده یک مادر، دو دوست که بچه هایی را با هم می پرورانند، خویشاوندانی دیگر مانند پدربزرگ یا مادربزرگ که بچه را می پرورانند، یا زمانی که اجتماعی در پرورش کودک مشارکت دارد رخ دهد. ملاک های حقوقی و اخلاقی برای اکتساب حقوق و مسئولیت های مربوط به والدین باید به روشنی مشخص کنند که جامعه باید چه کسی را واجد این حقوق و مسئولیت ها بشناسد.
به لحاظ حقوقی، پدرـ مادری عبارت از داشتن حقوق و مسئولیت های قانونی پدرـ مادرانه است. در آمریکا عموماً شوهرِ زنِ حامله را پدر قانونیِ فرزند او فرض می کنند و ازدواج، نه زیست شناسی، مبنای رابطه قانونی است. این موضوع با چالش های حقوقیِ ناشی از پدران ژنتیک مواجه شده است (Rosenman 1995، درباره پدری بنگرید به Hubin 2003). ظهور فناوری کمک باروری پرسش های بسیاری در مورد تعیین حقوقیِ پدرـ مادری در شرایطی که ادعاهای رقیب در کارند، به وجود آورده است ــ مثل تعیین این که آیا زوجی که ترتیب حاملگی ای مبتنی بر قرارداد را داده اند پدرـ مادرند یا مادری که بر اساس قرارداد بچه را زاده است. این فناوری ها فهم پدرـ مادری را هم گسترش داده اند، چنان که، مثلاً، دادگاه تجدیدنظر آنتاریو(۸) سه پدر/ مادر حقوقی تشخیص داد: یک زوج مونث همجنس گرا و دهنده اسپرم (A. A. u. B. B., ONCA 22007).
می توان پدرـ مادریِ حقوقی، اجتماعی و زیست شناختی را به لحاظ مفهومی از هم متمایز کرد. با این حال، پدرـ مادری مسلما در اساس، رابطه ای اخلاقی است، و در پاسخ به پرسش های پیش گفته باید تعیین اخلاقی آن را در نظر آورد. پدرـ مادریِ اخلاقی داشتن حقوق و مسئولیت های اخلاقیِ پدرـ مادرانه است. ممکن است محتوای این حقوق و مسئولیت ها با محتوای حقوق و مسئولیت های قانونی متفاوت باشد؛ برای مثال، می توانیم چنین بیندیشیم که والدین باید اخلاقاً کارهایی بیش از آنچه قانون به آن ها الزام می کند انجام دهند. مبانی اخلاقی تعیین حقوق پدرـ مادرانه هم ممکن است با تعیین حقوقی [یا قانونی] آن ها متفاوت باشد. البته امکان دارد که تعیین حقوقی پدرـ مادری به موجب وظیفه اخلاقیِ عامِ اطاعت از قانون یا به این دلیل که والدِ حقوقی شایسته ترین فرد برای پرورش فرزند است، برانگیزنده وظایفی اخلاقی باشد. اما نظریه های اخلاقی درباره پدرـ مادری مبانی مستقلی برای حقوق مربوط به والدین به دست می دهند آن هم از منظری که تدابیر قانونی خاص را می توان از آن جا مورد انتقاد قرار داد.
رابطه متقابل پدرـ مادریِ حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و زیست شناختی وابسته است به نظریه اخلاقی خاصی در باب این که چگونه فردی پدر یا مادر می شود. برای مثال، بر مبنای تبیین ژنتیک، زیست شناسی شان پدرـ مادریِ اخلاقی را رقم می زند، در حالی که بر مبنای تبیین مبتنی بر قصد، نقش اخلاقی زیست شناسی کمتر بارز است. بخش چهارم این نظریه ها را مرور می کند.

نظرات کاربران درباره کتاب استنفورد ۵۵ ... پدر

کاش یه امکانی وجود داشت که میتونستیم کتاب هامون رو توی بخش کتابخانه به شکلی دسته بندی کنیم مثل اپ گودریدز که شلف داره و میشه به میل خود کتابهارو دسته بندی کرد...خوب میشد اگ فیدیبو تو نسخه ی جدید این تغییر رو اعمال کنه
در 1 سال پیش توسط مریم حاجی آقایی