0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
ebrambegoo-14 (دستخط شفاهی)
6

ebrambegoo - ebrambegoo-14 (دستخط شفاهی)

راوی:

کانال:
ebrambegoo

درباره این اپیزود
بیا و برای ما نان و پنیر و تاریخ بیاور، با سگی‌ترین عرق پیشانی‌مان می‌خوریم. بیا و برای ما غروب خرابه‌های تهران را بیاور. غروب ارگ و دولت و چاله میدان را.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۰:۰۰

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
ebrambegoo-14 (دستخط شفاهی)
ebrambegoo-14 (دستخط شفاهی)
ابرام بگو - قسمت چهاردهم: دستخط شفاهی