0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
ebrambegoo-16 (مرده‌ریگ)
8

ebrambegoo - ebrambegoo-16 (مرده‌ریگ)

راوی:

کانال:
ebrambegoo

درباره این اپیزود
همه‌چیز با فس‌فسه‌ها شروع شد. در گوش پدرم گفتن "ماه را بردار و بر کوچه بتابان"... برداشت و تابوند و ستم کرد. سؤال کوچه رو با سوی ناسو، با نور چراغ‌قوه جواب داد و بس... پدرم مرد. مرد و کوچه لکنت گرفت و توی تبعید شب موند. من هم توی کوچه خیره موندم به چراغ‌قوه‌ای که مرده‌ریگ پدر بود و ماهی که دیگه توی آسمون نبود.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۶:۵۰

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
ebrambegoo-16 (مرده‌ریگ)
ebrambegoo-16 (مرده‌ریگ)
ابرام بگو - قسمت شانزدهم: مرده ریگ