0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
ebrambegoo-20 (پریود افعال در مسیر خطی سال‌ها)
12

ebrambegoo - ebrambegoo-20 (پریود افعال در مسیر خطی سال‌ها)

راوی:

کانال:
ebrambegoo

درباره این اپیزود
اومدیم، تپیدیم، سرودیم، نشستیم، خوندیم... تو فقط شعرهامون رو شنیدی ابرام! (سرود انقلابی) برای تو همه چیز سریع اتفاق افتاد، اما برای من به قدر پدر دراومدنی طول کشید. پدر دراومدن میدونی چیه ابرام؟! یعنی پدر از در درآمد، بی سر آمد. یعنی خلوص که با نون و پیاز سر سفره‌ی مادر درآمد. یعنی آب که با املاحِ حسرت از چشم درآمد. اون‌قدر برات زود گذشت که نفهمیدی ما هم با سر اومدیم ابرام!

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۵:۰۰

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
ebrambegoo-20 (پریود افعال در مسیر خطی سال‌ها)
ebrambegoo-20 (پریود افعال در مسیر خطی سال‌ها)
ومدیم، تپیدیم، سرودیم، نشستیم، خوندیم... تو فقط شعرهامون رو شنیدی ابرام! (سرود انقلابی) برای تو همه چیز سریع اتفاق افتاد، اما برای من به قدر پدر دراومدنی طول کشید. پدر دراومدن میدونی چیه ابرام؟! یعنی پدر از در درآمد، بی سر آمد. یعنی خلوص که با نون و.