0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
ebrambegoo-23 (تفاسیدن ایام)
15

ebrambegoo - ebrambegoo-23 (تفاسیدن ایام)

راوی:

کانال:
ebrambegoo

درباره این اپیزود
تفاسیدن ایام هوا گرم بود  و همه‌چیز کش می‌اومد… ماسک می‌زدیم که ایام به عافیت بگذره، ایام کش می‌اومد، کتاب می‌خوندیم جهالت رو بشوره ببره، جهل کش می‌اومد، با آدم‌ها مدارا می‌کردیم رابطه‌ها مکدر نشه، موی دماغ‌مون کش می‌اومد… با سردمدار و پرچمدار مصالحه می‌کردیم جیب شلوار‌مون کش می‌اومد، سفر می‌رفتیم و عصیان‌مون رو از شهر دور می‌کردیم راه کش می‌اومد… 

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۴:۴۶

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
ebrambegoo-23 (تفاسیدن ایام)
ebrambegoo-23 (تفاسیدن ایام)
فاسیدن ایام هوا گرم بود  و همه‌چیز کش می‌اومد… ماسک می‌زدیم که ایام به عافیت بگذره، ایام کش می‌اومد، کتاب می‌خوندیم جهالت رو بشوره ببره، جهل کش می‌اومد، با آدم‌ها مدارا می‌کردیم رابطه‌ها مکدر نشه، موی دماغ‌مون کش می‌اومد… با سردمدار و پرچمدار مصالحه.