0
ابوالحسن نجفی

معرفی کتاب‌های ابوالحسن نجفی

مترجم

ابوالحسن نجفی (زادهٔ ۱۳۰۸ در نجف- وفات: ۱۳۹۴)، زبان‌شناس و مترجمی ایرانی بود. او عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده و دبیری مجله ادبیات تطبیقی را بر عهده داشته است. عمده فعالیت‌های ادبی و علمی او در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، زبان‌شناسی و وزن شعر فارسی بوده است. وی یکی از دقیق‌ترین دایره‌ها برای طبقه‌بندی وزن شعر فارسی را تدوین کرده که به دایره نجفی معروف است. ابوالحسن نجفی در ۲ بهمن ۱۳۹۴ در گذشت.