دسته‌ بندی

ریچل هالیس کیست؟

«ریچل هالیس» الههی خودباوری و رستگاری زنان است. کسی که آثارش بیشتر شبیه به فراخوانی جهانی برای آزادی و آزادگی تمام زنان و دختران دنیا است. این نویسندهی آمریکایی با انتشار کتاب‌های «خودت باش دختر»، «شرمنده نباش دختر» و «خودت را به فنا نده» توانست شهرت و محبوبیت زیادی پیدا کند. هالیس بنیانگذار و مدیرعامل شرکتی خصوصی است که در حوزهی مسائل حقوقی برای زنان فعالیت میکند. او در حال حاضر 36 ساله است و با همسر و سه پسرش در لسآنجلس زندگی میکند.

هالیس دغدغههای بزرگی دارد. او زنان و دخترانی توانمند و قدرتمند را میبیند که در سایهی نقش‌های مادر، همسر، دختر محو شدهاند و چندان مجالی برای «خود» بودن ندارند. تفکرات قراردادی و پیش‌فرض برای زنان آنقدر تکرار شده که به شکل فرهنگ و عادت درآمده و دیگر کسی متوجه بیعدالتی آن نمیشود. هالیس تمام این بازیها و دسیسههای پشت‌پردهای که صاحبان قدرت و ثروت در آن نقش دارند، را فاش میکند و نظم و سازوکار دنیا را به هم می‌ریزد. هالیس آنقدر جسور و پردل‌وجرات هست که حالا اگر چند برند لوازم آرایشی و بهداشتی نگاه کینه‌توزانه‌ای به او داشته باشند یا سازمان‌های سیاسی و اجتماعی کارهای او را نقد کنند، چندان اهمیتی برایش نداشته باشد؛ او آمده تا افشاگری کند و رسالتش این است که تا می‌تواند زنان و دختران بیشتری را آگاه کند.

تمام حرفها و نظریاتی که هالیس در کتابهایش نوشته، چیزهایی هستند که خودش روزی آن‌ها را زندگی کرده است. او کودکی و نوجوانی سختی را گذرانده و حتی شاهد خودکشی برادرش بوده است. ریچل از دل همین روزهای تاریکی و سیاه، دوباره زندگی را آغاز کرده است. تمام تلاشش برای زنده ماندن و زندگی کردن، همه تجربه‌ی زیسته‌ی اوست. او مربی و روان‌شناس خودش است. پس میتوانید مطمئن باشید که در کتابهایش از حرفهای تبلیغاتی و کلیشهای روانشناسان خبری نیست. بله، باید خود را باور داشته باشیم، به خود اعتماد کنیم، و آرزوها و رویاهای بزرگی داشته باشیم. همه با این جملات آشنا هستیم. اما ریچل کسی است که مثل یک خواهر دلسوز، خیلی صمیمی و خودمانی کنارتان مینشیند و از هر دری صحبت میکند. او طوری خودش را با تمام کم و کاستیهایش پذیرفته که در کتابهایش، خصوصی‌ترین خاطراتش را هم تعریف میکند. او با این کار نشان میدهد که همهی ما از همان جنس هستیم، اشتباهات، ضعفها و شکستهایی که تا امروز در زندگی داشتهایم، نه شرمآور است و نه عجیب. حال و هوای نوشته‌های هالیس با آنهمه خاطرات خندهدار و گاهی هم گریهآور با تمام کتابهای روانشناسی و خودباوری فرق میکند. رسالت او این است که بنویسد و به مردم یادآوری کند که زندگی آنقدرها هم تراژیک و اندوهبار نیست. سختی و دشواری برای همه هست، اما این ما هستیم که میتوانیم تصمیم بگیریم این زندگی را سختتر کنیم یا آسانتر.

ریچل هالیس و کتاب های مشهور او

بار زندگی در دوران مدرن، برای زنان دشوارتر شده است. از مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و خانوادگی که بگذریم، به مسائل شخصی و درونی زنان می‌رسیم. هالیس میگوید که زنان در تمام دنیا بازار هدف بزرگی برای انواع تبلیغات تجاری و رسانهای هستند. انواع لوازم آرایشی و بهداشتی فقط یکی از نمونههایی است که نهتنها زنان را اسیر خودش کرده، بلکه حتی آنها را در طبقهبندیهای مختلف و عجیب‌وغریبی هم قرار میدهد. رفتارهای اجتماعی و رعایت شئونات زنانه هم یکی دیگر از آن دردسرهایی است که نه رنگ و نژاد می‌شناسد و نه دین و مذهب. در سراسر دنیا زنان به روشهای مختلف، بار سنگین استانداردها و قراردادهای رفتاری و ظاهری را با خود این طرف و آن طرف میکشند. هالیس از تمام زنان میخواهد که برای یک بار هم که شده این بار را زمین بگذارند و رها و بیخیال زندگی کنند. او به قدرت درونی و خود واقعی زنان اعتقاد دارد. هالیس میگوید که اگر بتوانیم تمام برچسبهای اجتماعی و فرهنگی را از خود جدا کنیم، همانی میشویم که باید باشیم. حالا که پوستههای کهنه و پوسیده را کنار زده‌ایم، به مرکز دنیای درون خود میرسیم، جایی که همه چیز ناب، بکر و شگفتانگیز است. هالیس معتقد است که همیشه در زندگی به زنان و دختران دروغ گفته شده، آنقدر که حتی خودشان هم آن را باور کردهاند. باید یک بار هم که شده جلوی این دروغها بایستیم و همان کسی باشیم که واقعا هستیم. نباید از قضاوت شدن بترسیم و نگران نگاههای دیگران باشیم. هر کس حق زندگی کردن دارد. تا وقتی که برای دیگران و به خاطر خوشایند آنها زندگی کنیم، هیچ وقت فرصت کافی برای لذت بردن از زندگی خودمان نخواهیم داشت.

البته به خاطر داشته باشید که نباید فریب نام کتابهای هالیس را بخورید. او دربارهی زنان می‌نویسد، اما مخاطبش تمام مردم دنیا، فارغ از جنسیت و سن‌و‌سال هستند. فکر نکنید که تنها دختران و زنان میتوانند با این کتاب ارتباط برقرار کنند. مردان و پسران مطالب بسیار جالب و آموزندهای در این کتاب یاد میگیرند که میتواند به روابط شخصی و خانوادگی آنها با همسر یا دوستانشان حال و هوای تازهای بدهد. با خواندن مطالب کتابهای هالیس، نگاه تازهای به زن و زن بودن پیدا میکنید. آنوقت میفهمید چرا زندگی گاهی برای زنان دشوارتر است. به ریچل هالیس اعتماد کنید، حرف‌هایش را بشنوید و راهکارهای ساده‌اش را انجام دهید، تا شادی و آرامش را در خود واقعی‌تان پیدا کنید.