فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب بیت‌کوین

کتاب بیت‌کوین
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب بیت‌کوین به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۹۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب بیت‌کوین

ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد اﻣﺎ درک رﯾﺰه ﮐﺎریﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺿﻤﻨﯽ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ راﻫﻨمای آﻣﻮزﻧﺪه ﺗمام ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺘمادﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ ورود ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭘﻮل ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود، رﯾﺴﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. • ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ- ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد، ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آن درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد؟ • ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ- ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ، آدرس اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب بیت‌کوین