0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
بازار چای

معرفی، خرید و دانلود کتاب بازار چای

نویسنده:
داود چراغی
درباره بازار چای
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﺎی در ﺳـﺒﺪ ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ، ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﭼﺎی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان از ﯾﮑـﯽ ﮐﺎﻻ ﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﻗﺮار داده است.در این مطالعه اﺑﺘﺪا ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﺎی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻗﯿﻤﺖ، ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار، ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ﺑﺎزار، ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮل و... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎزار داﺧﻠـﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﺎی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ شد.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
2.۴۶ مگابایت
تعداد صفحات
230 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۷:۴۰:۰۰
نویسندهداود چراغی
ناشرشرکت چاپ و نشر بازرگانی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۰/۰۳
قیمت ارزی
6 دلار
قیمت چاپی
64,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۲.۴۶ مگابایت
۲۳۰ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
41,600
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
بازار چای
بازار چای
داود چراغی
شرکت چاپ و نشر بازرگانی
0
(بدون نظر)
41,600
تومان