فیدیبو نماینده قانونی انتشارات نظری و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب لغات و جملات مرتبط رشته علوم حدیث

کتاب لغات و جملات مرتبط رشته علوم حدیث

نسخه الکترونیک کتاب لغات و جملات مرتبط رشته علوم حدیث به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب لغات و جملات مرتبط رشته علوم حدیث

در این کتاب شیوه کار اینگونه بوده که ابتدا گرایشها تفکیک شده، و سپس لغات تخصص هر رشته، همراه معنی آن ذکر شده است. در قدم بعد به جهت یادگیری بهتر، همان لغت در قالب یک جمله کوتاه به همراه معنی فارسی جمله دیده می‌شود.

  • ناشر انتشارات نظری
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0.85 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۰۰ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب لغات و جملات مرتبط رشته علوم حدیث

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:لغات و جملات مرتبط رشته علوم حدیث

Abhorred
مکروه
It is usual to state that works of furu classify acts according to five headings:mandatory, recommended, permitted, abhorred, and prohibited:
می توان این نکته را بیان کرد که آثار مرتبط با فروع، اعمال را طبق ۵ عنوان، طبقه بندی می کنند که عبارتند از: واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام.

Abiding
پایدار
Divine love gave rise to the doctrines of Fana and Baga, passing away and abiding:
درهمه مکان ها و مهر و محبت الهی، نظریه های فنا وبقا، خارج کردن روح از بدن و پایدار ماندن بود.

Ablution
غسل
He instituted two daily prayers in place of the five of Islam, removed the necessity of ablution after sexual intercourse, and made the drinking of wine permissible:
او(قرمطی) دو نماز یومیه را به جای پنج نماز اسلام وضع کرد، نیاز به غسل بعد از آمیزش جنسی را کنار گذاشت و نوشیدن شراب را مجاز کرد.

Abstention
پرهیز
It is evident that faith in the Day of Recompense is the most effective factor which induces man to accept the abstention from unbecoming qualities and great sins:
بدیهی است که ایمان در روز جزا کارآمدترین عاملی است که انسان را وادار می کند تا از ارتکاب گناهان بزرگ پرهیز کند.

Accept
موافقت
Seven of these came to be accepted as of equal validity:
هفت نوع نگارش که دارای اعتبار یکسانی بودند، پذیرفته گشتند.

Accusation
اتهام
Comprise statements about its authenticity, rebuttals of accusations leveled at the Holy Prophet:
بخش ها شامل اظهارات وگفته هایی راجع به صحت ودرستی آن مطالب است واتهامات وارد شده بر پیامبر اکرم را رد وتکذیب می نماید

Acquaint
آگاه کردن
In the same way, to acquaint oneself with the Qur’an without knowledge of the history of Islam:
زیرا که آشنایی با قرآن بدون داشتن زبان عربی امکان پذیر نمی باشد.

Adjure
تقاضا کردن
I adjure you to worship the Lord in purity and holiness:
من از شما تقاضا می کنم که خداوند پاک و منزه را پرستش نمایید.

Adolescence
بلوغ
The Prphet grew up in his uncle’s house and even before reaching the age of adolescence used to accompany his uncle on journeys by caravan:
پیامبر(ص) در خانه عمویش بزرگ شد و حتی قبل از رسیدن به سن بلوغ، عمویش را در مسافرتها همراهی می کرد.

Adultery
خیانت
Do not be a spend- thrift, kill, commit adultery or cheat,it warns:
قرآن هشدار می دهد که اسراف کار نبوده، کسی را نکشید، مرتکب زنا نشوید و خیانت نکنید.

Advises
پند واندرز
It warns, advises and exhorts in flashes:
قرآن هشدار می دهد، پند واندرز می دهد و تشویق می کند.

Advocate
مدافع
Still to this day, the most widely advocated approach to commenting on the Qur’an is tafsir bl-mathur:
تا به امروز، شیوه ای که بیش از همه در تفسیر قرآن از آن حمایت وتبلیغ شده است تفسیر بالماثور می باشد.

Affirm
شهادت دادن
All great commentators of the Qur’an have affirmed this:
تمامی مفسران بزرگ قرآن این موضوع را تایید کرده اند

Afford
استطاعت
That pilgrimage to it is a divinely- ordained duty for anyone who can afford it:
حج، یک وظیفه الهی است که هرکس می تواند آنرا انجام دهد.

Aggressor
متجاوز
In war Mu’awiyah was the aggressor rather than the defender:
در جنگ ها معاویه متجاوز بود ونه مدافع

Agony
مصیبت
Tribulation By force and necessity Imam Husayn had to endure every kind of mental and spiritual agony and affliction from Mu’awiyah and his aides:
بنابر ضرورت، امام حسین(ع) می بایست هرگونه مصیبت جسمی و روانی را از ناحیه معاویه و یارانش تحمل می نمود.

Aim
هدف
The long eschatological passages aimed at convincing the keptics are replaced:
هدف آیات طولانی مرتبط با مبحث آخرت شناسی، متقاعد کردن کفار و مشرکین به منظور ایمان آوردن آنها است.

Allegiance
وفاداری
The Imam or caliph, the representative, successor or lieutenant of the prophet was, himself, subordinate to the Shari’a, and it was to the Shari’a not to the Imam or the caliph, that the believer owed his allegiance:
امام یا خلیفه، نماینده، جانشین یا نایب پیامبر و مطیع شزیعت بوده است و امام یا خلیفه باید وفاداری و تبعیت خویش به شریعت را ابراز می نمودند.

Ancestral
اجدادی
According to the Holy Qur’an, a daughter is entitled half the share of a son in the ancestral property:
طبق گفته قرآن، سهم دختر از ارث اجدادی، به میزان نصف سهم پسر است.

Angel
فرشته
The revelations were made through the angel Gabriel:
وحی های خداوند از طریق فرشته جبرئیل به پیامبر می رسید.

Angel
فرشته
Gabriel is the angel of God that appeared to Mary:
جبرئیل فرشته ای از سوی خداوند است که برای حضرت مریم (س) ظاهر شد.

Angel
فرشته
Aspiritual being believed to act as an attendant or messenger of God:
یک موجود معنوی که به خدا نزدیک است و پیامبر او نیز می باشد.
Annihilation
نابودی
The Holy Prophet has said: you have been created for subsistence, not annihilation:
پیامبر گرامی فرموده است: شما برای حیات و زندگی خلق شده اید نه برای نابودی

Anxious
مشتاق
Man was created anxious, fretful when evil befalleth him, and when good befalleth him, grudging:
انسان نگران و ناراحت شد زمانی که شیطان را بر او قرار دادیم، و زمانی که خوبی را بر او قرار دادیم، بی میل شد و کینه ورزید.

Appoint
انتصاب
It is a statement to the effect that safa and Marwa are among the places God has appointed for sacred rites:
در این عبارت به صفا و مروه اشاره شده است و اعمال و آداب مقدس آن مکان نیز بیان گردیده است.

Appointed
منصوب
Shi’ism believes that since Islamic aociety is in dire deed of guidance in each of these three aspects, the person who occupies the function of giving that guidance and is the leader of the community in these areas of religious concern must be appointed by God and the prophet:
شیعه معتقد است، از آنجاییکه جامعه اسلامی مبتنی بر عملکرد هدایت در هر یک از این سه جنبه است، فردی که این هدایت را ارائه می دهد و رهبری جامعه را در این حیطه های دینی برعهده دارد، باید بوسیله خدا و پیامبر(ص) منصوب گردد.

Approach
دیدگاه
Still to this day, the most widely advocated approach to commenting on the Qur’an is tafsir bl-mathur:
تا به امروز، شیوه ای که بیش از همه در تفسیر قرآن از آن حمایت وتبلیغ شده است تفسیر بالماثور می باشد.

Approve
تصدیق
The only religion approved by the Almighty
تنها دینی است که توسط خداوند متعال تایید وتصدیق شده است.

Argue
بحث کردن
He argued that exegetes should follow a strict procedure drawing one by one a hierarchy of authorities:
او مصرانه اعتقاد داشت که تفسیرها می بایست روال و شیوه دقیق و مشخصی را در تفسیر یک به یک آیات بر طبق سلسله مراتب منابع در پیش گیرند.

Arise
خلق کردن
Arises the Will based on this knowledge to bring out the archetypes from the state of non- existence into the state of existence:
اراده بر طبق این شناخت و آگاهی پدیدار می گردد تا نمونه های آرمانی را از حالت نیستی به حالت هستی بیاورد.

Assignment
ماموریت
Ali accepted this dangerous assignment with open arms:
حضرت علی (ع) با آغوش باز این ماموریت خطرناک را پذیرفت.

Attest
اثبات
Ali has said: some parts of the Quran speak with other parts of it revealing to us their meaning and some parts attest to the meaning of others:
حضرت علی فرموده ست: برخی قسمتهای قرآن با دیگر قسمت های آن حرف می زنند که معنی آن ها را برای ما آشکار می سازند و برخی قسمت ها معنی قسمت های دیگر را به اثبات می رسانند.

Attributes
صفات
Divine Names can be regarded as so many independent attributes:
اسماء الهی را می توان به عنوان صفاتی بیشمار و مستقل مورد توجه قرار داد.

Authentic
معتبر
The authentic riwiyat of the Imams are of great help to us in our understanding of the Qur’an:
روایات معتبر امامان نیز به ما در درک قرآن کمک زیادی می کند.

Authenticity
صحت
Comprise statements about its authenticity, rebuttals of accusations leveled at the Holy Prophet:
بخش ها شامل اظهارات وگفته هایی راجع به صحت ودرستی آن مطالب است واتهامات وارد شده بر پیامبر اکرم را رد وتکذیب می نماید

Authority
قدرت
He argued that exegetes should follow a strict procedure drawing one by one a hierarchy of authorities:
او مصرانه اعتقاد داشت که تفسیرها می بایست روال و شیوه دقیق و مشخصی را در تفسیر یک به یک آیات بر طبق سلسله مراتب منابع در پیش گیرند.

Avoidance
پرهیز
The former means obedience to the commandments of god and avoidance of sin:
معنای قضا یعنی اطاعت از دستورات خداوند و دوری از گناه

Awesome
فوق العاده
Its language is eloquent, its imagery awesome;
قرآن زبانش دارای فصاحت، تصویر پردازی اش حیرت آور است.

Ban
ممنوع
They deal principally with the ban on hunting for those attired as pilgrims:
مفهوم آن دو عبارت، در اصل درباره ممنوعیت شکار برای زائران است.

Baqa
بقا
Divine love gave rise to the doctrines of Fana and Baga, passing away and abiding:
درهمه مکان ها و مهر و محبت الهی، نظریه های فنا وبقا، خارج کردن روح از بدن و پایدار ماندن بود.

Baraka
برکت
Many Muslims believe that they obtion Baraka by visiting the tombs of saints:
بسیاری از مسلمانان اعتقاد دارند که با زیارت قبر افراد پرهیزگار، برکت به زندگی آنها وارد می شود.

Battlefield
میدان جنگ
They tended the sick and the wounded on the battle fields;
زنان در میادین جنگ، به افراد بیمار و زخمی رسیدگی می کردند.

Belief
اعتقاد
The absolute monotheism of Islam is preserve in the doctrine of the unity and sovereignty of god that dominates Islamic belief and practice:
یکتا پرستی مطلق اسلام با اعتقاد به وحدت و اقتدار خداوند حفظ می شود، که اعتقاد و عمل اسلامی را شامل می شود.

Beneath
زیر
Paradise lies beneath the feet of the mothers:
بهشت زیر پای مادران قرار دارد.

Beneficent
بخشنده
The formula, ‘ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful’, is prefixed to every chapter except one:
عبارت بنام خداوند بخشنده مهربان در آغاز تمامی سوره ها بجز یک سوره ذکر گردیده است.

Bequest
وصیت
The first caliph transferred the caliphate to the second caliph by bequest:
اولین خلیفه خلافت را توسط وصیت به خلیفه دوم واگذار کرد.

Betrayed
خیانت کردن
The Egyptians took the letter and returned with anger to Uthman, saying, You have betrayed:
مصری ها نامه را برداشتند و با عصبانیت برگشتند و گفتند: تو به ما خیانت کرده ای.

Bible
انجیل
Unlihe the Bible and Torah, the holy Qur’an was revealed gradually during a long period of twenty- three years of the Prophet’s life, a tumultuous time in the history of Islam:
برخلاف انجیل وتورات، قرآن کریم به تدریج در طی دوران بیست و سه ساله پیامبری نازل گشت، دورانی جنجالی و پرهیاهو در تاریخ اسلام.

Black stone
حجرالاسود
AbuTahir al- Qaramati, tore away the door of the Ka’bah and took the black stone from its place back to the Yemen:
ابوطاهر قرامطی در کعبه را از جا کند و حجرالاسود را از جایش برداشت و به یمن برد.

Bless
آمرزش
That is blessed and a guidance for the whole world:
یعنی مکانی پر برکت و راهنمایی برای کل جهان

Blood
خون
Perpetual peace among its members, the general lifting of the blood feud and the union of the tribes in one great family was assumed:
آرامش ادراکی در میان اعضای امت و رفع دشمنی ها و خصومت ها و اتحاد قبایل و اقوام، از اهداف کلی دین می باشد.

Boast
به رخ کشیدن
Boasting and false prideare condemned and honesty lauded:
برخورد بالیدن و داشتن غرور کاذب وبی دلیل محکوم شده است وصداقت و درستکاری مورد ستایش قرار می گیرد.

Bone
استخوان
They were remembered by heart or sometimes written down on such things as palm leaves, fragments of bones, and animal hides:
یاران پیامبر نیز آن وحی ها را حفظ می کردند یا اینکه روی چیزهایی مانند برگ ها، نخل ها، تکه های استخوان و پوست حیوانات می نوشتند.

Bosom
در آغوش گرفتن
A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate conditions;
یک دانه گندمی که در آغوش جهان تحت شرایط مناسبی قرار گرفته است.

Bow
تعظیم
That He ordered Abraham and Ismael to purify the house for those who circumambulate, it stay byit, and bow down prostrating:
خداوند به ابراهیم و اسماعیل دستور داد که خانه خدا را برای افرادی که آنرا طواف می کنند، در آنجا می مانند و خاضعانه به خاک می افتند وخدا را عبادت می کنند، پاکیزه نمایند.

Branch
شعبه
The literature of figh is of two kinds, roots and branches:
نوشته های فقهی دارای دو نوع می باشد، ریشه ها و شاخه ها.

Breast
سینه
Expand my breast and make easy my tasks and make Ali my vizier and helper:
سینه ام را وسعت ده و امورم را آسان ساز و علی(ع) را وزیر و یاورم قرار بده.

Broad
پهن
Figh and sharia, figh originally meant understanding in a broad sense:
فقه و شریعت، بطور کلی منظور از فقه، درکی وسیع است

نظرات کاربران درباره کتاب لغات و جملات مرتبط رشته علوم حدیث