فیدیبو نماینده قانونی نشر نشانه و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب کانت، هگل، هایدگر سیری در اندیشۀ مدرن

کتاب کانت، هگل، هایدگر سیری در اندیشۀ مدرن

نسخه الکترونیک کتاب کانت، هگل، هایدگر سیری در اندیشۀ مدرن به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب کانت، هگل، هایدگر سیری در اندیشۀ مدرن

تاریخ فلسفه همواره شاهد کوشش بشریت اندیشمند در شناخت جهان پیرامون بوده، اگرچه در روزگاری دراز، شناخت رابطۀ علت و معلولی و نسبت­ها یا رابطه‌ها در میان پدیده­های جهان اصلاً نمی­توانسته دست دهد (تحقق این امر منوط بود به پیشرفت­های علمی و روش شناختی که بعداً حاصل شده). زیرا دانش انسان کم‌عمق، اندیشۀ فلسفی سست بنیان و قواعد فکر و روش تحقیق، متافیزیکی بود و گرایش به عینیت جهان و دیالکتیک بی­قوه.

ادامه...
  • ناشر نشر نشانه
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.91 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۷۹ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب کانت، هگل، هایدگر سیری در اندیشۀ مدرن

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

به دوستم کاظم فرهادی، مترجم و محقق دانا و تیزبین و به انسان هائی که  همچنان بی آلایش و خوش قلب مانده اند.

نقدی بر کتاب

"فلسفه کانت، بیداری از خواب دگماتیسم"

دکتر میرعبدالحسین نقیب زاده، انتشارات آگاه، چاپ سوم، پائیز ۱۳۷۴

کانت و نُمودشناسی

یادآوری

این نقد برکتاب آقای دکتر نقیب­زاده تحت عنوان کانت و نمودشناسی، دو هدف مهمّ را دنبال می کند: اوّل نشان دادن ماهیت نمودشناسی، و دوّم نقد تحقیقی کانت. ولی در کنار آن ها، برخی از مهمترین مسایل و موضوعات فلسفه کانت نیز مطرح، و نقل قول ها طوری گزیده و چیده شده­اند تا ارتباط آن موضوعات با یکدیگر، و از این راه، ارتباط برخی نکات اساسی آن­ها با هم نیز مشخص شود. ضمن این­که از نتیجه­گیری در هریک از آن­ها پرهیز شده است تا این نقد در موضوعات گوناگون پراکنده نشده تمرکز حواس خواننده دائم براهداف باشد.
همچنین است اصطلاحات آقای دکتر نقیب­زاده، که کوشیدم تا از آن­ها استفاده کنم برای این که باز هم نمی­خواستم خاطرخواننده با اصطلاحات مختلف پراکنده شود. بنابراین، همانگونه که در کتاب آقای دکتر آمده، در این نقد نیز "دانستگی" به جای" آگاهی برای خود"، و"دانندگی" به جای "آگاهی برخود" و "نگرش معنوی" به جای "شهود یا نگرش عقلی" به­کار رفته. همچنان که "نمودشناسی جان" نیز به جای "پدیده­شناسی روح" به­کار رفته که توسط آقای دکتر نقیب­زاده، برابر فارسی ِعنوان کتاب معروف هگل نهاده شده. و...
لیکن می­دانیم، کلماتی مانند "دانستگی" و"دانندگی" از لحاظ تاریخی و بار فلسفی، خنثی هستند، یعنی رابطه "آگاهی برای خود" و "آگاهی بر خود" و تکامل آن­ها به "خودآگاهی" را در بستر تاریخ اندیشه نشان نمی دهند. همچنان­که واژه معنوی، یعنی نگرش معنوی به جای نگرش عقلی (و فقدان آن) در برابرِ (وجودِ) نگرش حسی یا تجربی در نزد کانت، رابطه گسسته حس و عقل در فلسفه او را شرمگینانه مطرح می­کند(۱). در حقیقت، به وسیله واژه معنوی از آشکارگویی درباره آن گسست در فلسفه کانت، پرهیز می­شود. همچنین است "نمودشناسی جان" به جای "پدیده­شناسی روح"، عنوان کتاب هگل، که تحت آن، آقای دکتر نقیب­ زاده در انتقاد از هگل برای ابژه کردن خرد، او را خودسرانه تا حد کانت، آن هم، درمرحله نگرش تجربی تنزل می­دهد. و این­ها، همه، حاصل بی اعتنایی و نادیده گرفتن آگاهی و خودآگاهی در پویش تاریخ اندیشه و عقل­گرایی (راسیونالیسم) در اروپاست و سقوط درچاه ویلِ پوزیتیویسم.
به همه این دلایل، استفاده از کلمات خنثی و... (تحت عنوان فقه­اللغه برای دقیق ترکردن کلمات) به جای اصطلاحات و کلمات جا افتاده و تاریخی با بار فلسفی، چون­که رابطه تکاملی در فلسفه را میان کانت و هگل می گسلاند به منظور این که کانت خاتم فیلسوفان وانمود شود، باعث گسیختگی (انقطاع) فکر و تحریف حقیقت فلسفی می شود.
تناقض بزرگ:
حقیقت آن است که نقد نُمودشناسی ماهیتاً نقد نظام اندیشگی کانت است. یعنی اگر فلسفه کانت شناسایی نشود، جوهر نُمودشناسی به عنوان یک وجه از تناقض بزرگ در نظام کانتی و نیز، نتیجه آن برخواننده عیان نخواهد شد؛ گو این که جهت اصلی این گفتار معطوف به افشاء سوءاستفاده از نُمودشناسی و نقد تحقیقی کانت توسط امثال آقای دکتر میرعبدالحسین نقیب­زاده است. در هرحال، ما ناگزیریم، ولو به اختصار، نظام اندیشگی کانت را با توجه به افق دیدِ زمانه­اش، بشناسیم. خواننده باید کمی حوصله داشته باشد:
تناقض بزرگ کانت که سلسله تناقضات و کمبودهایش از آن برمی­خیزد، چیست؟

"تصّوری که پیش از هرگونه اندیشیدن داده می­شود، نگرش نام دارد تصّور من می­اندیشم یک کار از خود است. یعنی نمی­توان آن را حسّاسیت پنداشت. برای متمایزکردن آن از ادراک تجربی من آن را دانندگی ناب یا آغازین می­نامم. این دانستگی به خود که من می­اندیشم ازآن برمی­خیزد، با همه تصورهای من همراهست... این وحدت دانندگی را من وحدت فرا­رونده دانستگی به خود می نامم... زیرا تصوّرهای گوناگون که در یک نگرش داده می­شود، نمی­توانند تصوّرهای من باشند مگر اینکه چون تصورهای من به یک دانستگی به خود متعلق باشند." (کانت ـ به نقل از کتاب فلسفه کانت: بیداری از خواب دگماتیسم ـ میرعبدالحسین نقیب­زاده ص ۲۰۷و ۲۰۶)

به زبان ساده، کانت می­گوید: در برابر داده­ها (یا تاثرات یا "اشیاء" خارجی) که به صورت تصوّرات در یک نگرش داده می­شود و متعلق به من نیست، منِ ناب (یا تصورِ من می­اندیشمِ) خودزایی هست که با وحدت دادن به همه تصورات، آن­ها را متعلق به دانستگی به خود می­کند.
بدین­سان، در نزد کانت دو بخش مختلف وجود دارد: داده­ها که به صورت تصّورات در یک نگرش داده می­شود. و دیگر، منِ ناب (یا تصّورِ من می­اندیشم) که البته مفهومی آغازین است.
لیکن عجیب این است که به رغم وجودِ خودزای من ناب، کانت می­گوید نگرش معنوی وجود ندارد که تصورات را به دانستگی تجربی تبدیل کند تا "من" را همچون ذاتِ به خودی خود بشناسیم. همچنان که آقای دکتر نقیب­زاده نیز می گوید:

"دشواری سخن کانت در این بخش- که مفسران کانت آن را دشوارترین و در همان­حال با اهمیت­ترین بخش "نقد خردناب" می­دانند ـ بیشتر ازآن­روست که کانت از یکسو درباره "من" چون خودکاری و فعالیت ناب سخن می­گوید؛ و از سوی دیگر، بر این نکته تاکید می­کند که ما نگرش معنوی نداریم تا "من" را چون ذات به خودی خود، دریابیم." (همان ـ ص ۲۰۷)

امّا این دانندگی ناب یا تصوّر من می­اندیشم، چرا در فلسفه کانت، آغازین و بنیاد است؟

نظرات کاربران درباره کتاب کانت، هگل، هایدگر سیری در اندیشۀ مدرن