فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی

کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی

نسخه الکترونیک کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی

دموکراسی مشورتی، نظریه‌ای است که با تکیه بر نظریه‌های پست‌لیبرال در غرب، ضمن نقد مبانی نظریه‌های دموکراسی، تلاش می‌کند الگوی مناسبی را برای نظام سیاسی لیبرال طراحی و ارائه کند. این نظریه بر اثر تحولی که در فهم عقل در اندیشهٔ سیاسی غرب صورت گرفته، به شورا و نظام مشورتی نزدیک شده است و هدف خود را برقراری نوعی همنشینی میان آزادی و عدالت بیان می‌کند. نظریهٔ شوراکراسی اسلامی نیز با تکیه بر تفسیرهای جدید شورا، ضمن نقد نظریه‌های سیاسی پیشین مسلمانان، می‌کوشد الگوی دموکراتیک و مبتنی بر شورا را برای نظام سیاسی اسلامی طراحی و ارائه کند. این نظریه نیز بر اثر تحولی که در فهم دین در اندیشهٔ سیاسی اسلام صورت گرفته، به دموکراسی نزدیک شده است و همانند نظریهٔ دموکراسی مشورتی، همنشینی عدالت و آزادی را دنبال می‌کند. در این کتاب نویسنده می‌کوشد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که عوامل همگرایی دو نظریهٔ «دموکراسی مشورتی» و «شوراکراسی اسلامی» و ظهور قرائت اسلامی از دموکراسی مشورتی کدام‌اند.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.78 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۲۳ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:مقدمه

دو نظریه شوراکراسی اسلامی (الشورا قراطیه الاسلامیه) و دموکراسی مشورتی(۱)، محصول تحولات فکری هستند که در دو حوزه اندیشه های سیاسی اسلام و غرب در دوران معاصر پدید آمده اند. دموکراسی مشورتی،
نظریه ای است که با تکیه بر نظریه های پست لیبرال در غرب، ضمن نقد مبانی نظریه های دموکراسی، تلاش می کند الگوی مناسبی را برای نظام سیاسی لیبرال طراحی و ارائه کند. این نظریه بر اثر تحولی که در فهم عقل در اندیشه سیاسی غرب صورت گرفته، به شورا و نظام مشورتی نزدیک شده است و هدف خود را برقراری نوعی همنشینی میان آزادی و عدالت بیان می کند. نظریه شوراکراسی اسلامی نیز با تکیه بر تفسیرهای جدید شورا، ضمن نقد نظریه های سیاسی پیشین مسلمانان، می کوشد الگوی دموکراتیک و مبتنی بر شورا را برای نظام سیاسی اسلامی طراحی و ارائه کند. این نظریه نیز بر اثر تحولی که در فهم دین در اندیشه سیاسی اسلام صورت گرفته، به دموکراسی نزدیک شده است و همانند نظریه دموکراسی مشورتی، همنشینی عدالت و آزادی را دنبال می کند.
از لحاظ نظری، هر یک از این دو نظریه با گذار از نظریه های گذشته شکل گرفته اند. مهم ترین عاملی که این گذار نظری را به وجود آورده، تحولی است که برمبنای فهم هرمنیوتیکی در دو حوزه اندیشه های سیاسی غرب و اسلام شکل گرفته است. ازاین رو، این دو نظریه محصول چرخشی هرمنیوتیکی در فهم عقل و دین در دوران معاصر به حساب می آیند.
برخی از اندیشمندان معاصر غرب، از قبیل جان راولز و یورگن هابرماس، براساس تحول فکری پدیدآمده در فهم عقل، تحولی اساسی را در نظریه های لیبرال به وجود آورده، زمینه های نظری لازم را برای طراحی نظریه دموکراسی مشورتی فراهم ساخته اند. در حوزه اندیشه و فکر اسلامی نیز، برخی از اندیشمندان نوگرای مسلمان، همچون توفیق محمد الشاوی، با تکیه بر ظرفیت های موجود در نصوص سیاسی اسلامی و براساس تحول فکری پدیدآمده در فهم دین، تحولی مهم را در نظریه های شورا به وجود آورده اند و، با ارائه نظریه های جدید شورا، زمینه های نظری لازم را برای طراحی نظریه شوراکراسی اسلامی فراهم ساخته اند.
پیوندها و قرابت های نظری این دو نظریه و نیز جهت گیرهای مشترک آنها، این دو نظریه را بسیار به یکدیگر نزدیک ساخته است. تحول فکری در فهم عقل و دین، به عنوان مهم ترین عامل هرمنیوتیکی نزدیک کننده آنها و نیز گرایش دموکراسی مشورتی به شورا و گرایش شوراکراسی اسلامی به دموکراسی، به عنوان مهم ترین جهت گیری مشترک و همسویی ساختاری آنها مهم ترین عوامل این قرابت ها به حساب می آیند. قرابت های مذکور، زمینه های لازم را برای شکل گیری قرائتی اسلامی از دموکراسی مشورتی فراهم ساخته اند.
نمودار زیر روند شکل گیری قرائتی اسلامی از دموکراسی مشورتی را نشان می دهد.براین اساس، فهم تحول مفهوم عقل و دین در دوران معاصر، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تبارشناسی دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی و فهم عوامل همگرایی و همسویی این دو نظریه، نیازمند تبیین تحول مفهومی مذکور است.
تبیین این تحول نیز، بی تردید، مستلزم به کارگیری نظریه ای است که با استفاده از آموزه های اصلی آن بتوانیم به فهم این تحول نایل آییم. بدین منظور از نظریه هرمنیوتیک بهره می گیریم. هرمنیوتیک، آموزه هایی در اختیار قرار می دهد که بهره گیری از آنها، فهم ماهیت تحول مذکور را به دنبال خواهد داشت.
با توجه به برداشت ها و دیدگاه های مختلف از هرمنیوتیک، نظریه هرمنیوتیکی گادامر اساس تحلیل روش شناختی این پژوهش را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه نظریه فهمِ فهم به حساب می آید، نظریه هرمنیوتیک گادامر می تواند با در اختیار قرار دادن آموزه های نظری خاص، فهمِ فهم اندیشمندان از عقل و دین، و تحول آن را در دنیای معاصر برای پژوهشگر ممکن سازد.
در بخش نخست، آموزه های مذکور به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند، براساس آنها «تقارن فهم عقل و دین» و چگونگی ظهور «افق مشترک فهم عقل و دین در دنیای معاصر» توضیح داده می شوند و بدین ترتیب، زمینه های نظری مقایسه دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی فراهم می شود.
این کتاب در پی آن است که به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که: عوامل همگرایی دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی و ظهور قرائت اسلامی از دموکراسی مشورتی کدام اند؟ بی تردید پاسخ به این پرسش،مستلزم پاسخ به پرسش هایی متعدد است که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از:

۱. منظور از تحول هرمنیوتیکی در فهم عقل و دین در غرب و اسلام معاصر چیست؟
۲. نظریه دموکراسی مشورتی چیست؟ زمینه های طرح و تکوین آن در اندیشه سیاسی غرب کدام اند و از چه تباری برخوردارند؟
۳. نظریه شوراکراسی اسلامی چیست؟ زمینه های طرح و تکوین آن در اندیشه سیاسی اسلام کدام اند و از چه تباری برخوردارند؟
۴. افق مشترک و همسویی و قرابت های دو نظریه شوراکراسی اسلامی و دموکراسی مشورتی کدام اند؟
این کتاب، سازگاری این دو نظریه و همسویی های آنها را معلول چرخش هرمنیوتیکی در فهم عقل و دین در دوران معاصر می داند. ازاین رو، فهم «چرخش» مذکور از اهمیت اساسی برخوردار می شود. بدین منظور، ابتدا چرخش هرمنیوتیکی توضیح داده می شود، سپس تاثیرات این چرخش بر شکل گیری همسویی ها و قرابت ها میان دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی به عنوان دو مورد نظری، مورد بررسی قرار می گیرند. هدف اساسی نگارنده، تبیین چرخش هرمنیوتیکی در فهم عقل و دین در دوران معاصر و توضیح تاثیرات این چرخش بر ظهور دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی است. درنتیجه، همسویی ها و قرابت های این دو نظریه نیز آشکار، و زمینه های شکل گیری قرائتی اسلامی از دموکراسی مشورتی فراهم شده اند.سپاس و قدردانی

بی تردید، تدوین کتاب حاضر، مدیون راهنمایی و مشاوره اساتید گرانقدر و مساعدت و همکاری انسان های بزرگوار بسیاری است. اکنون، در این مرحله از زندگی علمی خود، که خود را وامدار تمامی آنان می بینیم، بر خورد فرض می دانم که از زحمات ارزنده آنان صمیمانه قدردانی نمایم. فرصتی مغتنم دست داده است که با ذکر نام برخی از آنان، مراتب قدردانی و سپاس خود را تقدیم نمایم.
قبل از همه، لازم می دانم از زحمات بی شائبه و راهنمایی های ارزنده استاد محترم حجه الاسلام دکتر داود فیرحی سپاسگزاری کنم که بی شک، بدون همدلی و مساعدت وی پژوهش حاضر به انجام نمی رسید. همچنین از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر حمید احمدی و دکتر سیداحمد موثقی صمیمانه تشکر می نمایم که زحمت مشاوره این رساله را پذیرفته و با راهنمایی های ارزنده خود بر قوّت و غنای آن افزودند.
تحصیل دوره دکتری علوم سیاسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فرصت ارزشمندی در اختیار اینجانب قرار داد؛ فرصت بهره گیری از محضر اساتید ارجمند همچون جناب آقای دکتر محمد رضوی، دکتر سیدحسین سیف زاده، دکتر حسین بشیریه، دکتر ناصر هادیان، دکتر احمد نقیب زاده و دکتر عبدالرحمن عالم و دیگر اساتید محترم گروه علوم سیاسی که افتخار شاگردی در حضور آنان داشته، بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از آنان تقدیم می دارم. از جناب آقای دکتر حمید احمدی مدیر سابق گروه و جناب آقای دکتر متقی مدیر فعلی گروه علوم سیاسی نیز که رساله حاضر در دوران تصدی آنان، مراحل اداری خود را طی کرده است و نیز از دیگر مسئولین محترم و دست اندرکاران اجرایی دانشکده و گروه، قدردانی می کنم.
در اینجا فرصت را غنیمت شمرده، از همکاران گرانقدر خود در موسسه آموزش عالی باقر العلوم(ع)، به ویژه حجه الاسلام والمسلمین آل غفور، رئیس سابق موسسه و حجه الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، رئیس کنونی موسسه، که مساعدت آنان، انجام رساله را سهل تر نمود، سپاسگزاری می کنم. همچنین، لازم است از زحمات بی شائبه کارمندان محترم کتابخانه موسسه، آقایان جعفری، جهانگیرزاده، کارگر، جلیلی و نجف پور، و نیز آقایان دهقان، مدرسی و فروغی در واحد انتشارات و تکثیر و به ویژه از زحمات فراوان جناب آقای کریم تبار در خدمات رایانه این رساله، تقدیر و تشکر نمایم.
در پایان، بر خود فرض می دانم از همسر فداکار و فرزندان عزیزم، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نمایم که سرایت مشکلات تحصیلی اینجانب در دوران تحصیل خود در حوزه و دانشگاه را به زندگی عادی و خانوادگی تحمل نموده اند. امیدوارم با چشم پوشی از کوتاهی های اینجانب در انجام وظایف خانوادگی بر من منت گذارند.

منصور میراحمدی

نظرات کاربران درباره کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی