0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
حکمروایی خوب نهادسازی برای توسعه

معرفی، خرید و دانلود کتاب حکمروایی خوب نهادسازی برای توسعه

آموزه هایی از سطح ملی تا شهری و تجربه ای از ایران
درباره حکمروایی خوب نهادسازی برای توسعه

حکمروایـی کـه تغییـر مفهومـی از امـر حکمرانـی اسـت، بـر اسـاس مشـارکت مـردم و ذینفعـان در فضـای سـرزمینی، منطقـه ای و شـهری اســت. بــه تجربــه اثبــات شــده اســت کــه امــور جامعــه در ســطوح مختلــف زمانــی کــه بــا مشــارکت ذینفعــان و در رابطه ــی افقــی و از پاییـن بـه بالا بـه انجـام میرسـد، دارای کارآیـی و بهـره وری بیشـتری اسـت. زمانـی کـه حکمروایـی در سـطح ملـی، منطقـه ای و شـهری بـه خاطــر گســتردگی آن بــا مشــارکت و مردم سالاری، تمرکززدایــی و محلی گرایــی بــه کارآیــی لازم می رســد،»حکمروایــی خــوب«پــا بــه عرصــه می گــذارد.

دسته‌ها:
کلیدواژه‌های مرتبط:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
4.۵۹ کیلوبایت
تعداد صفحات
212 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۷:۰۴:۰۰
نویسندهمحمد حسین شریف زادگان
نویسنده دومحمید فتحی
نویسنده سومبهزاد ملک پور اصل
ناشرانتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
قیمت ارزی
6 دلار
قیمت چاپی
110,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۴.۵۹ کیلوبایت
۲۱۲ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
67,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
حکمروایی خوب نهادسازی برای توسعه
حکمروایی خوب نهادسازی برای توسعه
آموزه هایی از سطح ملی تا شهری و تجربه ای از ایران
انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
0
(بدون نظر)
67,000
تومان