0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
اقتصاد خرد

معرفی، خرید و دانلود کتاب اقتصاد خرد

درباره اقتصاد خرد
لــذا در ایــن کتــاب بــه منظــور اطمینــان از ســادگی و روان بــودن مطالــب و بهرهمنــدی بیشــتر دانشــجویان کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد از درسـنامههای درختـی کـه بـر سـه روش توصیفـی، ریاضـی و نمـوداری اسـتوار میباشــد مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه شــده اســت؛ و عــاوه بــر آن جهــت درک جامعتــر از تئوریهــای اقتصــاد خـرد در پایـان هـر فصـل از مسـائل حـل شـده و در پایـان کتـاب از آزمونهـای کارشناسـی ارشـد و دکتـری مـورد.اسـتفاده قـرار گرفتـه شـده اسـت کـه کمـک شـایانی بـه دانشـجویان اقتصـاد خـرد خواهـد کـرد.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
8.۵۱ مگابایت
تعداد صفحات
287 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۹:۳۴:۰۰
نویسندهپوریا اسداللهی
ناشرانتشارات ویهان
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۲۰
قیمت ارزی
6 دلار
قیمت چاپی
130,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۸.۵۱ مگابایت
۲۸۷ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
60,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
پوریا اسداللهی
انتشارات ویهان
0
(بدون نظر)
60,000
تومان