0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
مجموعه مقالات در ستایش بی سوادی

معرفی، خرید و دانلود کتاب مجموعه مقالات در ستایش بی سوادی

درباره مجموعه مقالات در ستایش بی سوادی

جالب است بدانید که سالهای سال است که منتقدین و خوانندگان در تقابل بین کتاب و مقاله قرار گرفتهاند. به این معنی که دستهای از منتقدین و خوانندگان معتقدند که مقالات به دلیل ارزش علمی بالاتر بیشتر از کتابها شایستگی خوانده شدن دارند. این در حالی است که عدهی دیگری از این خوانندگان بر این باورند که کتابها دارای ارزش ادبی هستند و همین امر به کتب ارزش خوانده شدن میدهد. حال فارغ از آنکه در کدام دسته قرار میگیرید بدانید که خواندن کتاب و مقاله هر دو به یک اندازه مهم است و شما بنا بر سلیقهی خود میتوانید یکی را انتخاب کنید و یا انتخاب خود را تغییر بدهید.

درباره‌ی کتاب در ستایش بی‌ سوادی  اثر هانس ماگنوس انسنس‌برگر

در کتاب در ستایش بی سوادی چهار مقاله وجود دارد که همهی این مقالات در دههی نود نوشته شدهاند. این مقالات بیشتر از اینکه به مسائل کشور آلمان بپردازند به موضوعات جهانی میپردازند. مسائل و پدیدههای کهن  و رو به افزایش، جنگهای خانگی، مسئلهی اقتصاد، تجمل و مسائل این چنینی را بررسی میکند.

مروری بر فصل‌های کتاب در ستایش بی‌ سوادی

کتاب در ستایش بی سوادی شامل چهار مقاله است. این مقالهها به شرح زیر هستم:

مقاله اول: در ستایش بیسوادی

مقاله دوم: مهاجرت بزرگ

مقاله سوم: نگاهی به جنگهای داخلی

مقاله چهارم: نکتههایی دربارهی تجمل کهنه و نو ‌‌

در بخشی از کتاب در ستایش بی‌ سوادی  می‌خوانیم

خانم ها و آقایان! اجازه می خواهم سپاسگزاری از شما را با پرسشی درخوراین مناسبت همراه کنم و آن این که آیا شما، نمایندگان محترم شهر کلن، درپی تجلیل گونهای انسانید که نسلش رو به انقراض می رود؟ آیا جایزهی شهرتان را به انسانی اعطا می کنید که دورهاش سر آمده؟ از روزنامههای  چند ماهه ی اخیر چنین درمییابم که آنچه به «فرهنگ مطالعه» یا «فرهنگ نوشتار» شهرت دارد، نه تنها در کشور ما، بلکه در سراسر کره ی زمین،

با خطر نابودی روبه روست. بی اعتنایی به این خبر وحشتناک برای مثل منی که از نوشتن و در نتیجه خواندن نان می خورد، ممکن نیست. ولی ای بسا شما مردم شهری هم که زادگاه هاینریش بل است و پایگاه رادیو و تلویزیون غرب آلمان، یعنی بزرگ ترین ایستگاه رسانه ای اروپا، از چنین پیش بینی ای نگران باشید. اگر در این گمان خودم به خطا نرفته باشم، پس قطعا در این مسئله علاقهای شخصی با علاقهای همگانی، یا علاقهای محلی با علاقه ای عام و فراگیر همسویی یافته است.

آیا می شود از کلام مکتوب چشم پوشید؟ پرسش این است و هر که به طرح آن بپردازد، ناچار باید از بی سوادی و بی سوادان سخن بگوید. منتها اشکال قضیه این است که هر وقت سخن از انسان بی سواد پیش می آید، خود او حضور ندارد. بی سواد آفتابی نمی شود و به حاصل گفت وگوی ما هم اعتنایی ندارد و آن را به سکوت برگزار میکند. از این رو اجازه می خواهم دفاع از او را به عهده بگیرم، ولو شخص بی سواد چنین مأموریتی به من نداده باشد.

از هرسه تن ساکن سیاره ی ما یک نفر بدون هنر خواندن و نوشتن روزگارش را سرمی کند. مجموع این انسان ها حدود هشتصد و پنجاه میلیون نفرند و شمارشان مسلما افزايش هم مییابد. اين آماری حیرت آور و در عین حال گمراه کننده است، زیرا نسل انسان فقط شامل زندگان و ناآمدگان، نمی شود بلکه مردگان و رفتگان را هم باید جزوی از آن دانست. و او که مردگان را از قلم نیندازد، به ناچار به این نتیجه می رسد که سواد نه قاعده بلکه

استثناست.

تنها ما، یعنی شمار ناچیز برخورداران از نعمت خواندن و نوشتن، ممکن است فکر کنیم که مردم بیبهره از نعمت خواندن و نوشتن عدهای اندکاند.

 دراین تصور باطل جهلی نهفته که هیچ خوشایند من نیست.

درباره‌ی هانس ماگنوس انسنس‌برگر نویسنده‌ی کتاب در ستایش بی‌ سوادی

مترجم کتاب دربارهی نویسنده نوشته است: «هانس ماگنوس انسنسبرگر، ادیب آلمانی، مانند هاینریش بل، گونتر گراس، کریستا ولف و مارتین والزر از ندسل نویسندگانی است که پس از جنگ جهانی دوم به عرصهی ادب آلمانی درآمدند؛ همه جوانان جنگ زدهای که با رگهای از بدبینی در قبال فرد و دولت، تا سال ها قلمشان در لایههای روحی و اجتماعی و بسترهای مادی و اقتصادی زمینهساز این جنگ کندوکاو می کرد. در اين میان فعالیت ادبی انسنس برگر تنوعی چشمگیر دارد. وی شاعر، رمان نویس و مترجم است و سال ها نیز سردبیر چند مجله ی ادبی بوده است. نخستین دفتر شعر او، دفاع ار گرگها، با رگهای روشن از نقد اجتماعی، که سنت آن در شعر شاعرانی بزرگ چون هاینریش هاینه و برتولت برشت به پختگی رسیده است، به انتقادی تند و گاه حتی گزنده از نگرش های عوامانه و حرص مصرفگرایی آلمانیهایی که بعد از جنگ به رفاه رسیدند، می پردازد. سفرهای او به بسیاری از کشورهای جهان سوم، از جمله کوبا، بر دامنهی دید و تجربهی جهانی او افزود و موضوع مستقیم برخی از آثارش مانند «استنطاق در هاوانا» و «خط کوران» قرار گرفت. وی به ایران نیز سفر کرده است.

گرایش عمیق انسنس برگر به روشنگری و نقد اجتماعی - سیاسی، به ویژه در سال های اخیر، او را بر آن داشته است که، ورای شعر و رمان، بیش از پیش به درون شکافی بحران های اجتماعی روزگار خود در قالب مقالات و جستارهای اجتماعی- فلسفی روی آورد. با این حال هنر نویسندگی او به این جستارها رنگ و بویی ادبی می بخشد و غنای دید همه سونگرش او را قادر می سازد گزیده گو باشد و همزمان به تحلیل های پرتنوع خود چشم اندازی روشن و گاه نامنتظر بدهد.»

ترجمه‌ی کتاب در ستایش بی‌ سوادی  به فارسی

انتشارات ماهی کتاب در ستایش بی‌ سوادی  را با ترجمه‌ی محمود حدادی عرضه کرده و در اختیار علاقه‌مندان قرارداده است. محمود حدادی یکی از مشهورترین و مهمترین مترجمان ادبی از زبان آلمانی به فارسی است. او متولد 1326 در قزوین است و اکنون در دانشگاه شهید بهشتی استادیار است. دانش تخصصی حدادی درباره‌ی زیان آلمانی سبب شده است که آثاری مهم از نویسندگان آلمانی زبان به فارسی ترجمه کند. ترجمه‌های حدادی از آثار گوته از خواندنی‌ترین ترجمه‌هایی است که تاکنون از آثار این نویسنده‌ی بزرگ آلمانی شده است. محمود حدادی کتاب‌های فاوست، رنج‌های ورتر جوان و دیوان شرقی-غربی را از گوته به فارسی برگردانده است. محمود حدادی در کارنامه‌ی ادبی خودش ترجمه‌های دیگر از نویسندکان بزرگ آلمانی زبان داشته است: رنگ‎های کودکی، آنچه می‌ماند، عروسی خونین پاریس، هزار تو، گوشه‌نشین یونان، پیر مقدس و در ستایش بی‌سوادی اثر هانس ماگنوس انسنس برگر تعدادی از این کتاب‌ها هستند.

چرا باید کتاب در ستایش بی‌ سوادی  را خواند؟

همان‌طور که پیش تر اشاره شد، خواندن مقاله برای همه‌ی خوانندگان بسیار مهم و مفید است. مقاله‌هایی که نویسنده‌های بزرگ می‌نویسند از چندین جهات بسیار مفید و خواندنی هستند زیرا این مقالات حاصل تفکرات عمیق این نویسندگان هستند. مقاله‌هایی که در این کتاب آمده‌اند موضوعات انسانی‌ای را بیان می‌کنند که نه تنها در آلمان بلکه در همه‌ جای جهان به کار می‌کنند. خواندن این مقالات باعث می‌شود که خواننده جهان پیرامون خود را بهتر ببیند. کتاب در ستایش بی‌ سوادی  در دسته‌ی کتاب‌های مقاله قرار دارد. کتاب در ستایش بی‌ سوادی  مناسب برای گروه سنی بزرگ‌سال است. تعداد صفحات نسخه‌ی چاپی کتاب 156 صفحه است که با مطالعه‌ی روزانه 20 دقیقه می‌توانید این کتاب را در 7 روز بخوانید. کتاب در ستایش بی‌ سوادی  حجم اندکی دارد و برای افرادی که وقت کافی برای خواندن کتاب‌های طولانی را ندارند و قصد دارند کتابی مختصر با موضوع مقاله را بخوانند مفید خواهد بود.

آن‌چه در بالا خواندید بررسی و نقد کتاب در ستایش بی‌ سوادی  اثر هانس ماگنوس انسنس‌برگر بود.خرید و دانلود این اثر در همین صفحه امکان‌پذیر است. برای مطالعه‌ی دیگر کتاب‌ها در زمینه‌ی مقاله می‌توانید به قسمت دسته‌بندی کتاب‌ها مراجعه و کتاب‌های این موضوع را یکجا مشاهده کنید.

دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
epub
حجم
370.۰۰ بایت
تعداد صفحات
152 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۵:۰۴:۰۰
نویسنده هانس ماگنوس انسنس برگر
مترجممحمود حدادی
ناشرنشر ماهی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۲/۱۰/۰۹
قیمت ارزی
4 دلار
قیمت چاپی
11,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
epub
۳۷۰.۰۰ بایت
۱۵۲ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
4.1
از 5
براساس رأی 14 مخاطب
5
ستاره
28 ٪
4
ستاره
57 ٪
3
ستاره
7 ٪
2
ستاره
7 ٪
1
ستاره
0 ٪
8 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
4

کتاب بسیار خوبی است توصیه می کنم حتما خوانده شود

4

کتاب فوق العاده است و آگاهی دهنده

5

غیر از بی‌سوادی در باب تجزیه‌طلبی و اقوام هم دیدگاه‌های جالب توجهی داره.

5

این کتاب رو باید همه مطالعه کنن

4

کتاب جالبیه و قابل تامل ...

4

کتاب خوبیه دوس داشتم

5

کتاب عالی بود

4

خوبه

4.1
(14)
40,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
مجموعه مقالات در ستایش بی سوادی
مجموعه مقالات در ستایش بی سوادی
هانس ماگنوس انسنس برگر
نشر ماهی
4.1
(14)
40,000
تومان