0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
فرهنگ اویم ایوک

معرفی، خرید و دانلود کتاب فرهنگ اویم ایوک

کهن ترین فرهنگ دو زبانه ایرانی

درباره فرهنگ اویم ایوک
کتاب فرهنگ اویم ایوک نوشتۀ فرزانه گشتاسب و نادیا حاجی‌پور است. این کتاب را نشر پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کرده است. ﺳﺎﺧﺘﺎر فصل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ این ﻓﺮﻫﻨﮓ یکسان نیستند، در ﺑﺮخی از ﻓﺼﻮل این ﻓﺮﻫﻨﮓ، واژه‌ها ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع و در ﺑﺮخی ﻓﺼﻮل دیگر ﺑﻪ ﺗﺮتیب اﻟﻔﺒﺎیی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﻓﺼﻞ دوم نیز ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت دﺳﺘﻮری در زﺑﺎن اوﺳﺘﺎیی اﺳﺖ. این ﻓﺮﻫﻨﮓ را باتوجه‌ به ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی ﮐﻪ در آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ۲۷ ﻓﺼﻞ تقسیم کرده‌اند.کتاب فرهنگ اویم ایوک نوشتۀ فرزانه گشتاسب و نادیا حاجی‌پور است. این کتاب را نشر پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کرده است. ﺳﺎﺧﺘﺎر فصل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ این ﻓﺮﻫﻨﮓ یکسان نیستند، در ﺑﺮخی از ﻓﺼﻮل این ﻓﺮﻫﻨﮓ، واژه‌ها ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع و در ﺑﺮخی ﻓﺼﻮل دیگر ﺑﻪ ﺗﺮتیب اﻟﻔﺒﺎیی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﻓﺼﻞ دوم نیز ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت دﺳﺘﻮری در زﺑﺎن اوﺳﺘﺎیی اﺳﺖ. این ﻓﺮﻫﻨﮓ را باتوجه‌ به ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی ﮐﻪ در آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ۲۷ ﻓﺼﻞ تقسیم کرده‌اند.کتاب فرهنگ اویم ایوک نوشتۀ فرزانه گشتاسب و نادیا حاجی‌پور است. این کتاب را نشر پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کرده است. ﺳﺎﺧﺘﺎر فصل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ این ﻓﺮﻫﻨﮓ یکسان نیستند، در ﺑﺮخی از ﻓﺼﻮل این ﻓﺮﻫﻨﮓ، واژه‌ها ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع و در ﺑﺮخی ﻓﺼﻮل دیگر ﺑﻪ ﺗﺮتیب اﻟﻔﺒﺎیی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﻓﺼﻞ دوم نیز ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت دﺳﺘﻮری در زﺑﺎن اوﺳﺘﺎیی اﺳﺖ. این ﻓﺮﻫﻨﮓ را باتوجه‌ به ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی ﮐﻪ در آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ۲۷ ﻓﺼﻞ تقسیم کرده‌اند.کتاب فرهنگ اویم ایوک نوشتۀ فرزانه گشتاسب و نادیا حاجی‌پور است. این کتاب را نشر پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کرده است. ﺳﺎﺧﺘﺎر فصل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ این ﻓﺮﻫﻨﮓ یکسان نیستند، در ﺑﺮخی از ﻓﺼﻮل این ﻓﺮﻫﻨﮓ، واژه‌ها ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع و در ﺑﺮخی ﻓﺼﻮل دیگر ﺑﻪ ﺗﺮتیب اﻟﻔﺒﺎیی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﻓﺼﻞ دوم نیز ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت دﺳﺘﻮری در زﺑﺎن اوﺳﺘﺎیی اﺳﺖ. این ﻓﺮﻫﻨﮓ را باتوجه‌ به ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی ﮐﻪ در آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ۲۷ ﻓﺼﻞ تقسیم کرده‌اند.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
7.۶۳ مگابایت
تعداد صفحات
365 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۱۲:۱۰:۰۰
نویسنده نادیا حاجی پور
نویسنده دومفرزانه گشتاسب
ناشرانتشارات فروهر
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
قیمت ارزی
6 دلار
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۷.۶۳ مگابایت
۳۶۵ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
60,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
فرهنگ اویم ایوک
فرهنگ اویم ایوک
کهن ترین فرهنگ دو زبانه ایرانی
انتشارات فروهر
0
(بدون نظر)
60,000
تومان

از همین نویسنده مطالعه کنید

مشاهده بیشتر