0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
آرش کمانگیر
83

داستان شب - آرش کمانگیر

راوی:

کانال:
داستان شب

درباره این اپیزود
لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت دردآور ، دو دو سه سه به پچ پچ گرد یکدیگر کودکان بر بام ، دختران بنشسته بر روزن ، مادران غمگین کنار در . کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته ، خلق چون بحری برآشفته به جوش آمد خروشان شد به موج افتاد . غرش بگرفت ومردی چون صدف از سینه بیرون داد : "منم آرش!"... داستان :"آرش کمانگیر" نویسنده : سیاوش کسرایی خوانش : سعید کمیجانی

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۹:۵۲

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
آرش کمانگیر
آرش کمانگیر