0
قاف پادکست GhafPodcast

قاف پادکست GhafPodcast

Maedeh Ghorbani
فارسی
اولین و پرشنونده ترین پادکست در حوزه کارآفرینی" علت شکست های ما تنها عدم آگاهی است هدف ما آگاهی بخشیدن به شماست. "دانش قدرت است" قاف پادکستی فارسی است که در آن ما در مورد علم مدیریت،رهبری،مارکتینگ، استارتاپ و راه اندازی کسب و کار صحبت می کنیم و میخوایم کمکی کنیم به کسایی که میخواند بیزینس خودشون داشته باشند. .در فصل دوم پادکست(قسمت های 8 تا 30) از راه اندازی کسب و کار و نکاتی که باید به آن توجه کرد صحبت می کنیم وب سایت قاف پادکست https://ghafpodcast.com/ ایمیل ما Ghafpodcast@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information

44 اپیزود

44 اپیزود

فصل 4

E45: مدیرعاملی
E45: مدیرعاملی
00:37:56
13 اردیبهشت 1402
44
E44: پول هوشمند
E44: پول هوشمند
00:45:46
05 بهمن 1401
43
E:43 توسعه کسب و کار
E:43 توسعه کسب و کار
00:44:40
22 دی 1401
42

فصل 3

قسمت ویژه: مدیریت بحران
قسمت ویژه: مدیریت بحران
00:18:01
02 آذر 1401
41
قسمت ویژه: مدیریت استرس
قسمت ویژه: مدیریت استرس
00:22:52
17 آبان 1401
40
E40: نکات قانونی برای استارتاپ ها
E40: نکات قانونی برای استارتاپ ها
00:32:58
02 شهریور 1401
39
E39: ایده استارتاپی
E39: ایده استارتاپی
00:27:47
22 تیر 1401
38
E38:قرارداد کار
E38:قرارداد کار
00:44:01
09 تیر 1401
37
E37:تبلیغات در اینستاگرام
E37:تبلیغات در اینستاگرام
00:36:25
25 خرداد 1401
36
E36:حمایت های دولت از استارتاپ ها
E36:حمایت های دولت از استارتاپ ها
01:08:59
10 خرداد 1401
35
E35: چطور در برابر طرح صیانت ضدگلوله شویم؟
E35: چطور در برابر طرح صیانت ضدگلوله شویم؟
00:23:49
18 اسفند 1400
34
E34:واقعیت کارآفرینی
E34:واقعیت کارآفرینی
00:27:52
03 اسفند 1400
33