دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...

دانشگاهی

ادامه...
دانشگاه‌ و دولت ملت‌سازی
مارک کویک ، و دیگران
اصول و روش نگارش دانشگاهی
سیدعلی‌اصغر سلطانی
کتاب شبکه‌های نوآوری مدیریت سازمان‌های ...
حمید اسماعیلی ، سینا لاله ، نگار پورفرج قاجاری
نگاهی تحلیلی بر معماری فناوری زنجیره‌ بلوکی ...
ابوذر عرب‌سرخی ، زهرا گل­‌میرزایی ، زهرا معزکریمی
حسابداری صنعتی ۳ نسخه PDF
احد علی‌پوراصل ، محمودرضا صحراگردزاده
مقدمه‌ای بر سنجش از دور راداری نسخه PDF
زینب آذرخش ، علی‌اکبر متکان ، محمد حاجب
آمار غیرپارامتریک مقایسه میانگین رتبه‌ها و ...
حسین محمدپور زرندی ، سیده طاهره موسوی‌راد
طراحی تمرینات پلایومتریک افزایش پرش عمودی - ...
بهزاد پاک‌راد ، بیتا رضایی ، محمد فشی
خستگی عضلانی در انسان نسخه PDF
سباستین راتل ، کریگ ویلیامز
برنامه‌های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای ...
سیمونه بامباردیری ، میرکو مازانتینی
ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس نسخه PDF
سید حجت زمانی‌ثانی ، علیرضا فارسی
آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌های علوم ...
حسین پورسلطانی‌زرندی ، سیده طاهره موسوی‌راد