درباره آیدا سرکیسیان

آیدا سرکیسیان یا آیدا شاملو با نام واقعی ریتا آتانث سرکیسیان فرهنگ‌نویس و سرپرست مجموعه کتاب کوچه بعد از احمد شاملو.