فیدیبو نماینده قانونی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب آرامگاه‌های جنوب غرب ایران

کتاب آرامگاه‌های جنوب غرب ایران
خوزستان و منطق همجوار - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب آرامگاه‌های جنوب غرب ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب آرامگاه‌های جنوب غرب ایران

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺗﺎریخی و طبیعی و ﻓﺼﻞ دوم ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎلی ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎی آراﻣﮕﺎهی ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻛﻬﻦﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ دوره‌ی اﻳﻠﺨﺎنی و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه تاریخی و رﻳﺸﻪ ﻳﺎبی ﺑﻨﺎﻫﺎی آراﻣﮕﺎهی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﻘﺶ ﺻﻮﻓﻴﻪ و اﻣﺎمزادﮔﺎن در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی آراﻣﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن در دورۀ اﺳﻼمی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب آرامگاه‌های جنوب غرب ایران