فیدیبو نماینده قانونی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
Loading

چند لحظه ...
کتاب آرامگاه‌های جنوب غرب ایران

کتاب آرامگاه‌های جنوب غرب ایران
خوزستان و منطق همجوار - نسخه PDF

با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب آرامگاه‌های جنوب غرب ایران

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺗﺎریخی و طبیعی و ﻓﺼﻞ دوم ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎلی ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎی آراﻣﮕﺎهی ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻛﻬﻦﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ دوره‌ی اﻳﻠﺨﺎنی و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه تاریخی و رﻳﺸﻪ ﻳﺎبی ﺑﻨﺎﻫﺎی آراﻣﮕﺎهی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﻘﺶ ﺻﻮﻓﻴﻪ و اﻣﺎمزادﮔﺎن در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی آراﻣﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن در دورۀ اﺳﻼمی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه...

مشخصات کتاب آرامگاه‌های جنوب غرب ایران

نظرات کاربران درباره