کتاب صوتی فوتبال علیه دشمن با صدای عادل فردوسی‌پور
Loading

چند لحظه ...
کتاب مهارت‌های ارتباطی

کتاب مهارت‌های ارتباطی
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مهارت‌های ارتباطی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴,۶۰۰ تومان ارزان‌تر بخرید!

درباره کتاب مهارت‌های ارتباطی

رواﺑﻂ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده اﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، در ﮐﻮﺗﺎ هﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺷما را ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺑﺎزوﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽﺗﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﻪﻫﻤﺮاه را هﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎده‌ی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره‌ی ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؛ از ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل. • ﮔﻮش دﻫﯿﺪ، ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ـ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮب ﮔﻮش دادن و ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ، رواﺑﻄﺘﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ. • ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ ـ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻌﺼﺐ و ﭘﯿﺶداوری ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب مهارت‌های ارتباطی

نظرات کاربران درباره کتاب مهارت‌های ارتباطی

این کتاب به جزئی ترین مسائل ارتباطی میپردازه. اگر ارتباط با افراد برای شما مهم و تاثیرگذاره این کتاب کمک زیادی به شما میکنه.من این کتاب رو علاوه بر مدیران به تمامی اقشار مانند معلمان، پزشکان و حتی کارمند های یک اداره توصیه میکنم چرا که موفقیت افراد در گرو ارتباط شفاف و درست هستش.
در ۴ ماه پیش توسط سید وحید ناصری ( | )
این کتاب را میتوان پایه مهارت های ارتباطی دانست و چه خوب است که به جای کتب قدیمی از این دست کتابها در دانشگاه ها تدریس شود.
در ۲ ماه پیش توسط سید وحید ناصری ( | )