فیدیبو نماینده قانونی انتشارات امیران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ

کتاب ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۲,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎردری در ﺟﻬﺎن، دارای ﯾﮏ وﯾﮋﮔﻰ اﺳﺖ که دیگران از آن غافل هستند؛ یک میلیاردر خود را همیشه قوی و موفق می‌داند و همواره ذهنیت مثبتی نسبت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دارد. ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻋﺎدات و وﯾﮋﮔﻰ‌ﻫﺎی ﺧﺎﺻﻰ ﺑرای ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ وآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺧﻮد ﭘﺮورشداده اﻧﺪ. ﻣﯿﻠﯿﺎردری ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ وﺷﮑﻞ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎردری نه تنها ماهیتی ملموس و مشخص دارد، بلکه می‌توان گفت که میلیاردری توانایی داشتن اموال غیر ملموس و محسوس است.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ