فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی

کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۸,۲۸۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﺻﻮل ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮدن اﺑﺰار ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ رﻗﻮﻣﯽ، اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری در ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ و ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺪرﯾﺲ در دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی

قیمتش زیاده😒
در 4 هفته پیش توسط زهره موسوی