0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
کارتوگرافی و نقشه سازی

معرفی، خرید و دانلود کتاب کارتوگرافی و نقشه سازی

نویسنده:
محمد طالعی
درباره کارتوگرافی و نقشه سازی
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﺻﻮل ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮدن اﺑﺰار ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ رﻗﻮﻣﯽ، اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری در ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ و ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺪرﯾﺲ در دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
19.۹۶ مگابایت
تعداد صفحات
221 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۷:۲۲:۰۰
نویسندهمحمد طالعی
ناشردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۰/۲۹
قیمت ارزی
3 دلار
قیمت چاپی
58,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۱۹.۹۶ مگابایت
۲۲۱ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
2.2
از 5
براساس رأی 6 مخاطب
5
ستاره
16 ٪
4
ستاره
0 ٪
3
ستاره
16 ٪
2
ستاره
16 ٪
1
ستاره
50 ٪
2.2
(6)
34,800
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
کارتوگرافی و نقشه سازی
کارتوگرافی و نقشه سازی
محمد طالعی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2.2
(6)
34,800
تومان