فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب نانوفناوری در شیمی تجزیه

کتاب نانوفناوری در شیمی تجزیه
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب نانوفناوری در شیمی تجزیه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۴۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب نانوفناوری در شیمی تجزیه

ﻧﺎﻧﻮشیمی، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻨﺘﺰ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد در ﮔﺴﺘﺮه ﻧﺎﻧﻮﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻟﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ و ذرات ﻓﻠﺰي ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎل‌های اخیر، علوم و فناوری نانومقیاس به سرعت رشد کرده است. ﻧﺎﻧﻮشیمی ، ﺑﻄﻮر ﺧﺎص، روش اﺑﺰارﻫﺎیی با دقت در مقیاس مولکولی ارائه می‌کند. می‌توان مزایای استفاده از ناننوابزارها در طب، محاسبات ، اکتشافات علمی و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﺎﻧﻮشیمی وﻋﺪه، ﺳﺎﺧﺖ اﺷﻴﺎء را را ﭘﻴﺶ اﺗﻢ ﺑﻪ اﺗﻢ می بینی ﻛﺮد ﻛﻨﺪ ﺗﺼﻮر کرد. ﭼﺎﻟﺶ اصلی ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه رﻓﺘﺎ ﮔﻴﺮی ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﺎﻧﻮشیمی درک ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ر ﻣﻮاد در ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎﻧﻮ، زیرا این سیستم‌ها در آستانه بین رفتار کلاسیک و کوانتومی قرار دارند رﻓﺘﺎرﻫﺎیی نشان می‌دهند که دردﺳﺘﮕﺎه‌های بزرگتر وجود ﻧﺪارد.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب نانوفناوری در شیمی تجزیه