فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب روان‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی

کتاب روان‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب روان‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۷,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب روان‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی

ﻣﻌﻤﻮﻻً ورزﺷﮑﺎران از ﻣﺪاﺧﻼت روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاﺧﻼت روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد آﺳﯿﺐ‌دیدگی است. این کتاب ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ و دوره ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. روانﺷﻨﺎﺳﯽ آﺳﯿﺐ و ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ورزﺷﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آﺳﯿﺐ و ﺗﻮان بخشی ورزش تاکید دارد.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب روان‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی