0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
آموزش فیزیک (2 ) دوم دبیرستان

معرفی، خرید و دانلود کتاب آموزش فیزیک (2 ) دوم دبیرستان

نویسنده:
هیات مولفان
درباره آموزش فیزیک (2 ) دوم دبیرستان
ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی، آزﻣﻮن، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﮐﺘﺎب، ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎوره. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو اﻣﺪادی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻫﺪف و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ: - ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮ الﻫﺎی ﮐﺘﺎب آﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ. - ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺗﮑﺮار ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
48.۵۱ مگابایت
تعداد صفحات
247 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۸:۱۴:۰۰
نویسندههیات مولفان
ناشرانتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۵/۱۲/۱۸
قیمت ارزی
2.۵ دلار
قیمت چاپی
25,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۴۸.۵۱ مگابایت
۲۴۷ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
3.8
از 5
براساس رأی 9 مخاطب
5
ستاره
44 ٪
4
ستاره
33 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
0 ٪
1
ستاره
22 ٪
4 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
4

با سلام. کتابی منسجم و خوب است که به ویژه برای آغاز یادگیری مفهومی فیزیک، مفید فایده است. از زحمات مولف سپاسگزارم.

4

کاش کتاب تجربی پیش دانشگاهی رو هم بیارید داخل سایت

1

قدیمیه

نمایش 1 نقد دیگر
3.8
(9)
5,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
آموزش فیزیک (2 ) دوم دبیرستان
آموزش فیزیک (2 ) دوم دبیرستان
هیات مولفان
انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)
3.8
(9)
5,000
تومان