فیدیبو نماینده قانونی انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب پاسخ‌نامه کتاب نوروز دهم تجربی

کتاب پاسخ‌نامه کتاب نوروز دهم تجربی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب پاسخ‌نامه کتاب نوروز دهم تجربی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب پاسخ‌نامه کتاب نوروز دهم تجربی

در ايـام نـوروز بـرای هـر روز بـرای شـما يـك آزمـون 110 سـوالی درنظـر گرفتـه شـده اسـت شـما می توانيـد روش خـود را در استفاده از هر آزمون تعيين كنيد، چند پيشنهاد برای انتخاب روش به شرح زير می آيد. الف- در روز اول آزمـون را بـه طـور كامـل پاسـخ دهيـد و بـر اسـاس پاسـخ تشـريحی بـه تحليـل آن بپردازيـد، سـپس در روز دوم بـه تكميل يادگيريهای ناقص و مرور مباحثی بپردازيد كه روز پيش در پاسخ به پرسش های آن تسلط كافي نداشته ايد ب- در روز اول پرسش های درس های عمومی را پاسخ داده و آن را تحليل كنيد و روز دوم را به درس های اختصاصی بپردازيد. ج-كتاب را به صورت مبحثی كار كنيـد، بـه عبـاری ديگر بر اسـاس كارنامـه مبحثی خـود تصـميم بگيريـد كـه ابتـدا به پرسـش هـای كدام مبحث پاسخ می دهيد.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب پاسخ‌نامه کتاب نوروز دهم تجربی

همین پایین جلد اول کتاب هست داخل بخش دیگران هم خریده اند
در 11 ماه پیش توسط www...hed
جلد اول نیست؟
در 11 ماه پیش توسط mir...i22