فیدیبو نماینده قانونی نشر افکار و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب نورپردازی سینما و ویدیو

کتاب نورپردازی سینما و ویدیو
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب نورپردازی سینما و ویدیو به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب نورپردازی سینما و ویدیو

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺑﺰار ﻧﻮرﭘﺮدازی، اﻧﻮاع فیلم، ﻟﻨﺰﻫﺎ، و بی‌ﺗﺮدﻳﺪ، عرضه فن‌آوری ویدیوی دی‌وی‌دی و اچ‌دی، و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ آن‌ها در دﻧﻴﺎی حرفه‌ای، اﺻﻮل ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ثاﺑﺖ ﺑﺎقی‌ﻣﺎﻧﺪه است. ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺧﻮب اﻣﺮی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻلی ﻧﻮرﭘﺮدازی دست‌ﺧﻮش تغییر ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻣﺒﺮاﻧﺪ، ﻛﺎراوادﺟﻮ، و اﺳﺘﺎدان دﻳﮕﺮ. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب سعی کرده‌ایم زﻳﺒﺎیی شناسی نورپردازی را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻴﻢ، هم ﭼﻨﻴﻦ روش‌ها و”روﻧﺪﻫﺎ“ و ﻛﺎر را بشناسیم - ﺗﻔﻜﺮ و روشی ﻛﻪ از آن ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻮر داده میﺷﻮد و آﻣﺎده ﻓﻴﻠﻢ می‌ﺑﺮداری می‌ﮔﺮدد.

ادامه...
  • ناشر نشر افکار
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 16.35 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۴۵ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب نورپردازی سینما و ویدیو

کاملترین اپلیکیشن کتاب ، ممنون
در 1 سال پیش توسط moh...228