0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
هنر ایجاد رابطه

معرفی، خرید و دانلود کتاب هنر ایجاد رابطه

درباره هنر ایجاد رابطه

اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﻴﺮوز ﺷﻮی و ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎلی زﻧﺪگی کنی. وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن می‌توانی یک رابطه‌ی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و صمیمی ﺑﺮﻗﺮار کنی و ﻣﺜﻞ یک اﻧﺴﺎن واقعی، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎنی‌ات را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻠﻔﻴﻖ کنی.

اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ دﺳﺘﺎوﻳﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺗﻮ را رﺷﺪ می‌دهد و ارﺗﺒﺎط‌های تو را با خود و دیگران ﺗﻘﻮﻳﺖ می‌کند.

رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻓﻖ رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ یک ﻋﻤﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻼش اﺳﺖ. ﺗﻼش و ﭘﮋوهشی ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻴﺒﺎیی و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺗﻼﻃﻢ ﻫﺎی درونی ﺧﻮد ﺗﺮﻏﻴﺐ می‌ﻛﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ خود و اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و کامل‌تر ﺑﺎ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﻢ، اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدن، دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﺳﻼمتی، ﻣﺎ را زودﺗﺮ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻤﺎن ﭘﻴﺮوز می‌ﮔﺮداﻧﺪ.

شناسنامه

فرمت محتوا
epub
حجم
3.۰۶ کیلوبایت
تعداد صفحات
103 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۳:۲۶:۰۰
نویسندهویرجینیا سَتیر
مترجممریم مرتاض
ناشرانتشارات روشنگران و مطالعات زنان
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
قیمت ارزی
1 دلار
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
epub
۳.۰۶ کیلوبایت
۱۰۳ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
24,500
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
هنر ایجاد رابطه
هنر ایجاد رابطه
ویرجینیا سَتیر
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
0
(بدون نظر)
24,500
تومان