0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
راهنمای اصلی کسب و کار

معرفی، خرید و دانلود کتاب راهنمای اصلی کسب و کار

رازهای موفقیت در تجارت، ارتباطات و فراتر از آن

درباره راهنمای اصلی کسب و کار
این یک شــاهکار در حوزه‌ی کارآفرینیســت. رونمایــی از طرزفکـر تصاعـدی در مقابـل طرزفکـر خطـی جـزو بینظیرهـای ایــن کتــاب اســت کــه همــگان را بــه آموختــن جــان‌کلام نویســندگان در ایــن مــورد بســیار مهــم فرامیخوانــم. افزون بــر ایـن در تحلیـل رویکـرد محتوایـی کتـاب لازم اسـت بـه ایـن نکته هـم اشاره کـرد که کارآفرینـان بایـد نسـبت به ماهیت شـرکت (کلان، خـرد و تـازه‌کار) الگـوی برنامه‌ریـزی مناسـبی را درنظـر بگیرند. در شـرکتهای بـزرگ لازم است بـا توجه بـه منابع خـود، برنامه‌ریزی اسـتراتژیک بـا افـق بلندمـدت داشـته باشـند؛ در صورتـی کـه شـرکتهای کوچـک بایـد برنامه‌ریـزی ســریع در بــازه‌ی زمانــی حداکثــر شــش ماهــه را در دســتورکار قـرار دهنـد. نـکات ارزنـده‌ی ایـن کتـاب در مـورد زندگـی کاری و شـخصی بسـیار اسـت و شـاید پرداختـن بـه تک‌تـک آنهـا در مجـال ایـن مقـال نگنجـد؛

شناسنامه

فرمت محتوا
epub
حجم
1.۳۱ مگابایت
تعداد صفحات
185 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۶:۱۰:۰۰
نویسندهکوین هرینگتون
نویسنده دوممارک تیم
مترجمسعید روینده
ناشرانتشارات نگاه نوین
زبان
فارسی
عنوان انگلیسی
Mentor to millions secrets of success in business, relationships, and beyond
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۰۴
قیمت ارزی
5 دلار
قیمت چاپی
50,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
epub
۱.۳۱ مگابایت
۱۸۵ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
5
از 5
براساس رأی 2 مخاطب
5
ستاره
100 ٪
4
ستاره
0 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
0 ٪
1
ستاره
0 ٪
5
(2)
30,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
راهنمای اصلی کسب و کار
راهنمای اصلی کسب و کار
رازهای موفقیت در تجارت، ارتباطات و فراتر از آن
انتشارات نگاه نوین
5
(2)
30,000
تومان

از همین نویسنده مطالعه کنید

مشاهده بیشتر