0
معرفی و دانلود بهترین کتاب‌های مجموعه کلاس اولی کتاب اولی

معرفی و دانلود بهترین کتاب‌های مجموعه کلاس اولی کتاب اولی

34 عنوان متنی

هر کدام از کتاب‌های مجموعە کلاس اولی بر اساس حروفی نوشته شده‌اند که کلاس اولی‌ها درس به درس با آنها پیش می‌روند. با این شیوه، کودک می‌تواند همزمان با آموزش حروف در مدرسه، کتاب داستان مربوط به همان حروف را به تنهایی بخواند. سپس، کودک می‌تواند با انجام فعالیت‌های پایانی هر کتاب و خواندن جمله‌هایی طولانی‌تر، دایرۀ واژگانش را گسترش دهد.