این شاهکار شنیدنی است...
کتاب صوتی
«کلیــدر»
جلد 5 و 6 کلیدر منتشر شد!
  • همراه با موسیقی کیهان کلهر
  • سرپرست گویندگان: آرمان سلطان‌زاده
  • با گویندگی افتخاری محمود دولت‌آبادی و کیهان کلهر
کلیدر