می‌توانید اپ فیدیبو را از یکی از استورهای زیر نصب کنید:

  • اپ استور
  • سیبچه
  • سیبچه
  • اناردونی
  • ای‌آپز