0
کتابخانۀ من
بعد از عضویت در فیدیبو یک کتابخانۀ شخصی داری. در این کتابخانه می‌توانی به:
  • همۀ کتاب‌های خریداری‌شده و دانلودشده
  • کتاب‌های دریافت‌شده از فیدی‌پلاس
  • پادکست‌ها
  • مجله‌های خریداری‌شده
دسترسی داشته باشی، آن‌ها را مطالعه کنی، مطالعه یا شنیدن را ادامه بدهی و برای کتاب‌ها قفسه‌های دلخواه و برای پادکست‌ها پلی‌لیست دلخواه بسازی.
کتاب‌ها، مجله‌ها و پادکست‌های نشان‌شدۀ شما هم در «کتابخانۀ من» فهرست می‌شود تا بتوانی همیشه به آن‌ها دسترسی داشته باشی و در زمان دلخواه سراغ‌شان بروی، بخری، بشنوی یا بخوانی.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
در این قسمت همه کتاب‌های شما نمایش داده می‌شود و شامل بخش‌های زیر است: همه کتاب‌های من کتاب‌هایی که خریداری کرده‌ای، از فیدی‌پلاس دریافت کرده‌ای، نمونه‌کتاب‌هایی که مطالعه کرده‌ای در این قسمت قرار می‌گیرند. فیدی‌پلاس کتاب‌هایی که با اشتراک فیدی‌پلاس دریافت کرده باشی در این بخش قرار می‌گیرد. نشان شده‌ها کتاب‌هایی که نشان کرده‌ای تا بعداً سراغ‌شان بروی در این بخش قرار می‌گیرند. دانلود شده‌ها کتاب‌هایی که دانلود شده‌اند در این بخش قرار می‌گیرند. مطالعه شده‌ها کتاب‌هایی که خوانده‌ای در این بخش قرار می‌گیرند. پاک شده‌ها کتاب‌هایی که از کتابخانه حذف شده‌اند در این بخش قرار می‌گیرند. قفسه‌ها در این قسمت می‌توانی قفسه‌های دلخواه بسازی و به کتاب‌هایت نظم بدی.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
در این قسمت همه کانال‌های پادکست و اپیزودهای شما نمایش داده می‌شود و شامل بخش‌های زیر است: اپیزودهای در حال شنیدن لیست اپیزودهایی که شنیده‌ای یا در حال شنیدنشان هستی در این بخش قرار می‌گیرند. پلی‌لیست‌ها در این قسمت می‌توانی پلی‌لیست‌های دلخواه بسازی و اپیزودها را منظم کنی. نشان شده‌ها اپیزودهایی که نشان کرده‌ای در این بخش قرار می‌گیرند. تازه‌ها جدیدترین اپیزود از کانال‌هایی که دنبال می‌کنی در این بخش قرار می‌گیرند. دانلود شده‌ها اپیزودهایی که دانلود کرده‌ای در این بخش قرار می‌گیرند. شنیده‌شده‌ها اپیزودهایی که شنیده‌ای در این بخش قرار می‌گیرند. کانال‌هایی که دنبال می‌کنم کانال‌هایی که دنبال می‌کنی در این قسمت قرار می‌گیرند.
این راهنما کمک‌کننده بود؟