0
اشتراک فیدی‌پلاس
فیدی‌پلاس سرویس ویژۀ کتابفروشیِ دیجیتال فیدیبو است. بدون نیاز به خرید کتاب، اثر دلخواهت را از بین ۳۳+ هزار کتاب و مجلۀ فیدی‌پلاس پیدا کن، بخوان یا بشنو.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
برای عضویت و استفاده از کتاب‌های موجود در فیدی‌پلاس، فقط کافی‌ست حق‌اشتراک را برای مدت دلخواه بپردازی. در حال حاضر بسته‌های اشتراک ماهانه، سه‌ماهه، شش ماهه و یک ساله در فیدی‌پلاس قابل انتخاب هستند.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
هر کتاب یا مجله‌ای که با نشان مشخص شده باشد، در فیدی‌پلاس هم موجود است و می‌توانی آن را مطالعه کنی.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
در فیدی‌پلاس لازم نیست بهای هر کتاب یا مجله را بپردازی. با پرداخت حق‌اشتراک می‌توانی ده‌ها کتابِ موجود در فیدی‌پلاس را در مدت زمان مشخص بشنوی و بخوانی.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
بعد از پرداخت حق‌اشتراک شما عضو سرویس فیدی‌پلاس خواهی بود و می‌توانی از بین کتاب‌هایی که با نشان مشخص شده‌اند، کتاب دلخواهت را انتخاب کنی، بخوانی یا بشنوی.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
به‌ازای هر ماه اشتراک می‌توانی تا ۵۰ محتوا را بخوانی یا بشنوی. (مثال: اگر اشتراک ۳ ماهه داشته باشی امکان دریافت تا ۱۵۰ کتاب را خواهی داشت). 
این تعداد شامل کتاب صوتی، کتاب متنی و مجله می‌شود. 
کتاب‌های فیدی‌پلاس روی دستگاه شما ذخیره نمی‌شوند. بنابراین در طول مدت اشتراک می‌توانی هر بار یک کتاب متنی یا مجله در حالت «در حال مطالعه» داشته باشی.
همچنین می‌توانی یک کتاب صوتی را در زمان‌های دسترسی به اینترنت بشنوی و بعد از پایان شنیدن، سراغ کتاب بعدی بروی.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
چه خوب، این یعنی برای مطالعه برنامه منظم داری. می‌توانی از امکان رزرو اشتراک بهره ببری. هر فرد می‌تواند یک اشتراک فعال داشته باشد ولی اگر علاوه بر بستۀ فعلی، بسته اشتراک دیگری تهیه کنی، بستۀ جدید برای شما رزرو می‌شود. در این صورت مدت اشتراک فعلی شما + مدت اشتراک رزرو خواهد شد.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
شنیدن یا خواندن کتاب‌های فیدی‌پلاس فقط در بازۀ زمانی اشتراک امکان‌پذیر است. برای ادامۀ مطالعه کافی‌ست اشتراکت را تمدید کنی. در فیدیبو همیشه هر کتابی در دسترس است.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
هر کتابی که از فیدی‌پلاس دریافت می‌کنی به‌عنوان یک کتابِ دریافت‌شده ثبت می‌شود. به‌عنوان مثال اگر کتاب «شازده کوچولو» را دریافت کنی و بعد پشیمان شوی و در ادامه «ناتوردشت» را دریافت کنی، هر دو کتاب به‌عنوان کتاب دریافت‌شده محاسبه می‌شوند.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
می‌توانی آخرین کتاب متنی دریافت‌شده از فیدی‌پلاس را بدون نیاز به اینترنت بخوانی. برای شنیدن کتاب‌های صوتی در فیدی‌پلاس همواره باید به اینترنت متصل باشی.
این راهنما کمک‌کننده بود؟
نمی‌توان اشتراک فعال‌شده یا رزروشده را به عقب برگرداند و لغو کرد.
این راهنما کمک‌کننده بود؟