0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
7-17: اخبارینو و نکاتینو
147

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی - 7-17: اخبارینو و نکاتینو

راوی:

کانال:
رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی

درباره این اپیزود
قسمت 145 فصل هفت قسمت 17 داستان افول Chat GPTرشد تیلور سوئیفتیچرا تردز ریخت

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۱۱:۰۵

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
7-17: اخبارینو و نکاتینو
7-17: اخبارینو و نکاتینو