0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
۵۸-۲: چرا بخش "کنترل" در قراردادهای سرمایه‌گذاری مهم است؟ (مهمان: اسرافیلی - رادیس)
77

پادکست ۱۰ صبح - ۵۸-۲: چرا بخش "کنترل" در قراردادهای سرمایه‌گذاری مهم است؟ (مهمان: اسرافیلی - رادیس)

راوی:

کانال:
پادکست ۱۰ صبح

درباره این اپیزود
یلی از استارتاپ‌ها حین مذاکرات جذب سرمایه صرفاً روی ارزش‌گذاری بالاتر اصرار می‌کنند، غافل از اینکه سرنوشت استارتاپ را معمولاً بندهای دیگر قرارداد است که تعیین می‌کند؛ مواردی که از آنها با عنوان "بندهای کنترلی" نام می‌بریم.در این قسمت درباره‌ی این صحبت کرده‌ایم که چرا توجه به بندهای کنترلی مهم است و چطور یک سرمایه‌گذار می‌تواند با توجه به وجود یا عدم وجود یک بند کنترلی در قرارداد، سرنوشت کار شما را تغییر دهدهمچنین درباره‌ی علت و منشأ اصلی وجود بخش

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۱:۰۶:۲۴

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
۵۸-۲: چرا بخش "کنترل" در قراردادهای سرمایه‌گذاری مهم است؟ (مهمان: اسرافیلی - رادیس)
۵۸-۲: چرا بخش "کنترل" در قراردادهای سرمایه‌گذاری مهم است؟ (مهمان: اسرافیلی - رادیس)