0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
رادیوگیک - شماره ۱۲۷ - تو این جهان
126

رادیوگیک / radiogeek - رادیوگیک - شماره ۱۲۷ - تو این جهان

راوی:

کانال:
رادیوگیک / radiogeek

درباره این اپیزود
ر یکی از بدترین دوران این دوران، خودمون رو جمع می کنیم و رادیو رو می دیم. روحیه ها رو باید حفظ کرد تا بشه ادامه داد. در ابتدای این شماره به وضعیت ایران و اطراف نگاه می کنیم و بعد می ریم سراغ خبرهامون. از کامپیوترهای کوانتومی تا پرایوسی و اپل و ابزارهاش. # اعماق 01:09 - وضعیت ایران و اطراف 09:43 - [بد افزار پگاسوس](https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-spyware-and-how-does-it-hack-phones) 15:09 - [پیشرفت بزرگ کامپیوترهای کوا

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۴۸:۵۷

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
رادیوگیک - شماره ۱۲۷ - تو این جهان
رادیوگیک - شماره ۱۲۷ - تو این جهان