0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
رادیو گیک شماره ۳۵ – نارنجی ۵۵
27

رادیوگیک / radiogeek - رادیو گیک شماره ۳۵ – نارنجی ۵۵

راوی:

کانال:
رادیوگیک / radiogeek

درباره این اپیزود
لام به رادیو گیک شماره ۳۵ خوش اومدین – داش مشتی ترین شماره ای تا به حال هر رادیوی مرتبط با تکنولوژی داشته… این رادیو بامرامترین رادیویی در تمام خاورمیانه و غرب آفریقا است که حینی ضبط می شه که آقای روحانی در داووس داره با ام الخبائث و مجانین و شیاطین اقتصاد جهان گپ و گفت می زنه و توضیح می ده که درهای همه ما به روی اونها بازه و همزمان بچه های خوب وبلاگنویس نارنجی برای ۵۵مین روز در زندان هستن به اتهام ارتباط با بیگانه… این رادیو داش مشی ترین شماره ر

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۵۴:۴۹

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
رادیو گیک شماره ۳۵ – نارنجی ۵۵
رادیو گیک شماره ۳۵ – نارنجی ۵۵