0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
رادیو گیک شماره ۱۹ – شما امنیت ندارید
7

رادیوگیک / radiogeek - رادیو گیک شماره ۱۹ – شما امنیت ندارید

راوی:

کانال:
رادیوگیک / radiogeek

درباره این اپیزود
شماره نوزدهم – شماره ای پر از رمز و راز و تقریبا همه خبرها مربوط به امنیت. از رازهای جنگ جهانی و فراماسونری قرن هجده تا زیر نظر گرفتن دانش آموزها و زنان عربستان. با رادیو گیک باشیم چون می خوایم به همه نیوزلندی ها اینترنت پر سرعت رایگان بدیم.

شناسنامه

فرمت محتوا
مدت زمان
زبان
audio
۰۱:۰۵:۴۲

گذاشتن این عنوان در...

نشان‌شده‌ها
شنیده‌شده‌ها
رادیو گیک شماره ۱۹ – شما امنیت ندارید
رادیو گیک شماره ۱۹ – شما امنیت ندارید